20 aug.

DOOM 2: Preacuvioșia Sa – în prealabil

! Preacuvioșia Sa deschide seria locuțiunilor pronominale, întregită de formele !Preacuvioșia Ta și !Preacuvioșia Voastră; despărțirea în silabe (Prea-cu-vi-o-și-a) și genitiv-dativul sunt similare – Preacuvioșiei Sale/Tale/Voastre. Acestora li se adaugă forma *Preacuvioșiile Voastre, care apare ca noutate.

* preaderare (pre-a-de-ra-re) este substantiv feminin cu genitiv-dativul preaderării

* Preafericitul apare ca substantiv propriu masculin cu vocativul Preafericite. După același tipar este compus și *Preaînaltul – substantiv propriu masculin cu vocativul Preaînalte.

* preajma este folosit în locuțiuni prepoziționale (cu genitivul) din/în/prin preajma lui. Dicționarul menționează separat forma !preajmă, folosită în locuțiuni adverbiale de tipul din/în/prin preajmă (stai prin preajmă), dar și *preajmă-, care alcătuiește locuțiuni prepoziționale (cu dativul) – din/în/prin preajmă-i.

* prealabil (pre-a-la-bil) are o valoare nouă (pe lângă cea adjectivală, mai veche), fiind folosit în locuțiunea adverbială în prealabil („mai întâi, mai înainte de…”)

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro