16 iul.

DOOM 2: postnatal – postrevoluționar

! postnatal este adjectiv (anterior neutru), care are acum forme pentru masculin, cu pluralul postnatali, și feminin – postnatală-postnatale

! postnominal („care provine dintr-o formație nominală”) primește drept de existență și ca adjectiv (anterior trimitea la nominal); forma de feminin este postnominală, iar cea de plural – postnominale

! postoperatoriu (despărțit pos-to-pe-ra-to-rĭu/post-o-pe-ra-to- rĭu) este adjectiv, cu femininul postoperatorie și o singură formă de plural – postoperatorii

! postpalatal este adjectiv masculin, cu femininul postpalatală și pluralul postpalatale –„(sunet) care este articulat în partea posterioară a vălului palatului; gutural, velar”

* postrevoluționar (post-re-vo-lu-ți-o-nar) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul postrevoluționari și femininul postrevoluționară-postrevoluționare

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro