21 feb.

DOOM 2: parorexie – parpalac

! parorexie este un substantiv feminin („tulburare a apetitului care se manifestă prin dorința de a ingera substanțe necomestibile”), care acum are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: pa-ro-re-xi-e/par-o-re-xi-e; termenul are genitive-dativul parorexiei

! parosmie este tot termen medical („tulburare olfactivă care constă în percepția falsă a unui miros”), substantiv feminin cu genitiv-dativul parosmiei; se desparte pa-ros-mi-e/par-os-mi-e

* parotidectomíe se desparte pa-ro-ti-dec-to-mi-e/pa-ro-tid-ec-to-mi-e și este substantiv feminin cu genitiv-dativul parotidectomíei și pluralul parotidectomíi; este o „intervenție chirurgicală prin care se extirpează total sau parțial glanda parotidă”. Din aceeași familie, adjectivul corespunzător este * parotidián (pa-ro-ti-di-an), masculin cu pluralul parotidiéni (pa-ro-ti-di-eni) și femininul parotidiánă-parotidiéne („referitor la parotidă, al parotidei”).

! paroxitón se departe pa-ro-xi-ton/par-o-xi-ton, și are atât valoare adjectivală (masculin cu pluralul paroxitóni și femininul paroxitónă-paroxitóne), cât și substantivală (neutru cu pluralul paroxitóne) – „cuvânt, formă gramaticală care are accentul pe penultima silabă”. Însușirea de a fi paroxiton se numește !paroxitoníe (pa-ro-xi-to-ni-e/par-o-xi-to-ni-e), feminin cu genitiv-dativul paroxitoníei.

! parpalác (pardesiu, balonzaid) este un termen familiar, substantiv neutru cu pluralul parpaláce

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: parai – paranormal: * parai este un termen argotic, substantiv masculin cu pluralul articulat paraii * paramedic apare ca ...
  • DOOM 2: mozzarella – mudejar: * mozzarella este un italienism (zz se pronunță ț), substantiv feminin cu genitiv-dativul mozzarellei ! mucalitlâc ...
  • DOOM 2: nomarh – non-a: !nomarh are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-marh/nom-arh; este substantiv masculin cu pluralul ...
  • DOOM 2: radiocasetofon – radiostațiune: * radiocasetofon (ra-di-o-ca-se-to-fon) apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul radiocasetofoane * radioemisie (producere de unde ...
  • DOOM 2: posomorâre – postdatare: ! posomorâre este substantiv feminin cu genitiv-dativul posomorârii și pluralul posomorâri. Din aceeași familie lexicală, ...

© 2022 blog.ro-en.ro