23 aug.

DOOM 2: oscilometrie – ostatică

* oscilometrie apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul oscilometriei și pluralul oscilometrii; termenul se folosește în medicină, înseamnă „măsurare a amplitudinii modificărilor de volum ale arterelor periferice” și se desparte os-ci-lo-me-tri-e

! osciloscop rămâne substantiv neutru cu pluralul osciloscoape, dar termenul are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe: os-ci-los-cop/os-ci-lo-scop

! a se osifica trece în clasa reflexivelor; are indicativul prezent se osifică

! osmiridiu e substantiv neutru, cu articularea osmiridiul; se desparte os-mi-ri-diu/osm-i-ri-diu („aliaj de osmin și iridiu, caracterizat prin duritate mare, folosit la confecționarea vârfului penițelor de stilou, axelor pentru mecanismele de ceasornic etc.”)

* ostatică este substantiv feminin, corespondentul masculinului mai vechi; are genitiv-dativul ostaticei și pluralul ostatice

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: radiocasetofon – radiostațiune: * radiocasetofon (ra-di-o-ca-se-to-fon) apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul radiocasetofoane * radioemisie (producere de unde ...
  • DOOM 2: oftalmoscop – ojă: ! oftalmoscop („instrument folosit pentru examinarea interiorului globului ocular și a fundului de ochi”) se ...
  • DOOM 2: Marsilia – masat: * Marsilia este numele unui oraș din Franța (se desparte Mar-si-li-a), substantiv propriu feminin cu ...
  • DOOM 2: prescript – presesiune: ! prescript este un arhaism cu două variante corecte pentru despărțirea în silabe pres-cript/pre-script; este ...
  • DOOM 2: oligofren – oliv: * oligofren înseamnă „(bolnav) de oligofrenie”; se desparte o-li-go-fren și este substantiv masculin cu pluralul ...

© 2024 blog.ro-en.ro