02 aug.

DOOM 2: ornitopter – orticonoscop

! ornitopter („aeronavă cu aripi batante”) este substantiv neutru care acceptă acum două despărțiri corecte în silabe: or-ni-top-ter/or-ni-to-pter; pluralul rămâne neschimbat – ornitoptere

! oronim („denumire topografică pentru formele de relief”) este substantiv neutru, cu pluralul oronime, și acceptă acum două silabații: o-ro-nim/or-o-nim. Aceeași schimbare o suferă și mai noul membru al familiei sale lexicale, adjectivul *oronimic („care denumește o formă de relief” – cu pluralul oronimici și femininul oronimică-oronimice), dar și termenii anterior existenți: substantivul !oronimic (neutru cu pluralul oronimice) și substantivul !oronimie (feminin cu genitiv-dativul oronimiei – totalitatea numelor formelor de relief și denumire a științei care le studiază).

! a se ortăci este un regionalism (a se întovărăși) care trece în clasa reflexivelor; are indicativul prezent se ortăcește, imperfectul se ortăcea și conjunctivul prezent să se ortăcească

! ortic este un adjectiv folosit exclusiv pentru substantivul triunghi, având deci singularul cu formă de masculin și pluralul pentru feminine – ortice („triunghi ale cărui vârfuri sunt punctele de intersecție ale înălțimilor cu laturile opuse vârfurilor triunghiului din care sunt coborâte”)

! orticonoscop este sinonim al lui orticon („tub de luat vederi în camerele de televiziune); este substantiv neutru cu pluralul orticonoscoape, care acceptă acum două despărțiri în silabe: or-ti-co-nos-cop/or-ti co-no-scop

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro