05 apr.

DOOM 2: odată – odolean

! odată primește o serie de indicații pentru a se lămuri mai precis contextul de utilizare corectă; în primul rând, este stabilită sinonimia cu termenii „cândva, imediat, în sfârșit”, dar și structurile în care apare acest adverb – „a fost odată”, „o să-ți spun eu odată”, „taci odată”, „odată terminată treaba”. O structură omofonă (se pronunță, dar nu se scrie la fel) este *o dată – articol + substantiv („o dată memorabilă”). La fel se scrie și o dată – numeral (o singură dată): „o dată pentru totdeauna”, „o dată în viață”, „te mai rog o dată”, „o dată la două luni”.

! odată ce deschide seria locuțiunilor formate cu adverbul odată; este vorba, în acest caz de o locuțiune conjuncțională, dar mai sunt menționate și !odată cu – locuțiune prepozițională, și *odată și odată – locuțiune adverbială

! odicolon este un termen învechit, folosit în limbajul popular; substantivul neutru înseamnă „apă de colonie” (pronunția este mai aproape de etimonol franțuzesc), iar forma de plural a dispărut

* Odiseea (operă literară) este substantiv propriu feminin cu genitiv-dativul Odiseei. Termenul s-a format de la numele eroului grec *Odiseu (substantiv propriu masculin), cunoscut și ca Ulise

! odolean este denumirea plantei cunoscute sub numele de valeriană; se desparte o-do-lean și este substantiv masculin cu pluralul odoleni

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro