19 mai

DOOM 2: metaloplastie – metatarsian

* metaloplastie (me-ta-lo-plas-ti-e) este substantiv feminin cu genitiv-dativul metaloplastiei și pluralul metaloplastii; termenul înseamnă „procedeu de obținere a unui material metaloplastic (care are proprietăți de metal și de material plastic); modelare a unui astfel de material”

! metapsihic (se folosește despre fenomene psihice care nu pot fi încă explicate științific) primește drept de existență – anterior, dicționarul trimitea la psihic și atât; adjectivul masculin are două variante corecte pentru despărțirea în silabe (me-tap-si-hic/me-ta-psi-hic) și pluralul metapsihici, cu femininul metapsihică-metapsihice. Din aceeași familie lexicală, substantivul feminin !metapsihologie („studiul fenomenelor metapsihice”) are genitiv-dativul metapsihologiei.

! metastabil se folosește despre echilibru – „care aparent este stabil, dar care la cea mai ușoară perturbație exterioară se distruge”; adjectivul masculin se desparte me-tas-ta-bil/me-ta-sta-bil, are pluralul metastabili și femininul metastabilă-metastabile. Însușirea de a fi metastabil se numește !metastabilitate, subatntiv feminin cu geniti-dativul metastabilității.

! metastatic are două variante de despărțire – me-tas-ta-tic/me-ta-sta-tic, pluralul metastatici și femininul metastatică-metastatice. Substantivul corepunzător !metastază are aceeași problemă cu dubla despărțire în silabe și primește, pe lângă forma de plural deja existentă (metastaze), și formă pentru genitiv-dativ – metastazei. Familia lexicală se îmbogățește cu adjectivul *metastazic, masculin cu pluralul metastazici și femininul metastazică-metastazice.

* metatarsian (me-ta-tar-si-an) are o valoare nou, de substantiv neutru cu pluralul metatarsiene

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2021 blog.ro-en.ro