22 mai

DOOM 2: antiaeriană – antologabil

* antiaeriană (artilerie) este un nou substantiv feminin, cu genitiv-dativul articulat antiaerienei, cu silabaţia an-ti-a-e-ri-a-nă; cu ajutorul elementului de compunere anti- sunt înregistrate şi alte lexeme, precum substantive ca: *antiapoplectic, *antiartă, *antiliteratură, *antimemorii, sau adjective ca: *antiartistic, *antibacterian, *anticultural, *antiglonţ, *antiinflaţionist, *antimagnetic, *antinicotinic, *antirahitic, *antiretroviral, *antiseismic, *antitabacic, *antiterorist. Există câteva cuvinte cu dublă valenţă – adjective şi substantive: *antialergic, *antibronşitic, *antidepresiv, *antidiabetic, *antigripal, *antiinflamator, *antipoluant, *antitusiv, *antiviral. O categorie aparte, ce-mi pare nouă şi interesantă, este cea a adjectivelor invariabile de tipul *anticorupţie, *anticriză, *antidoping, *antidrog, *antimafia, *antipersonal, *antipolio, *antirachetă, *antitero, *antitrust; *antifurt şi *antiradar sunt atât adjective invariabile, cât şi substantive

! ántic/antíc este un adjectiv masculin care are acum două accentuări acceptate; pluralul e ántici/antíci, iar femininul ántică/antícă-ántice/antíce; de aceeaşi „îmbogăţire” a posibilităţilor de articulare are parte şi substantivul cu formă doar pentru plural !ántic/antíc, articulat ánticii/antícii. Din aceeaşi familie lexicală, !antichitate se foloseşte acum şi la singular pentru a denumi un obiect vechi; are genitiv-dativul articulat antichitắţii şi pluralul antichitắţi; ca substantiv propriu, este inclus şi !Antichitate (epoca), feminin cu genitiv-dativul Antichităţii

! antifilosófic/antifilozófic este un adjectiv masculin cu două forme grafice acceptate, având pluralul antifilosófici/antifilozófici şi femininul antifilosófică/antifilozófică-antifilosófice/antifilozófice

! antiscorbutic acceptă două silabaţii: an-tis-cor-/an-ti-scor-; alte cuvinte care au aceeaşi problemă sunt !antispasmodic, !antispast, !antispastic, !antispumant, !antistatal, !antistrofă, !antiştiinţific

* antologa este un verb cu indicativul prezent 3 antologhează, însemnând „a include într-o antologie”; derivat al său, apare *antologabil, adjectiv masculin cu pluralul antologábili şi femininul antologábilă-antologábile

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro