17 apr.

DOOM 2: Ampère – anamneză

* Ampère apare în noul DOOM ca nume de persoană, preluând din franceză grafia, pronunţia [ãper] şi despărţirea în silabe (-pè-re); cunoaştem deja termenii proveniţi din numele acestui fizician francez, precum amper şi amperaj. Apar modificări, însă, în cazul compuselor; astfel, ! amper-oră rămâne scris numai în forma aceasta (cu cratimă), iar pluralul este – spre deosebire de vechile norme – amperi-ore, simbolurile acceptate fiind atât vechiul Ah, cât şi A-h; pentru !amperormetru există acum două variante de despărţire în silabe: am-pe-ror-me-tru şi am-per-or-me-tru; deşi considerat drept învechit acum, pentru !amper-spiră e menţionată noua modalitate de a forma plural: amperi-spiră

! anacolut primeşte o singură formă de plural: anacoluturi, cealaltă – anacolute – nemaifiind de actualitate

! anaerob primeşte două posibilităţi de despărţire în silabe; se acceptă atât a-na-, cât şi an-a-, iar regula este valabilă pentru orice compuse de acest fel, de pildă ! anaerobiotic, ! anaerobioză, ! anafrodiziac, ! anafrodizie, ! anagnost, ! analfabet, ! analfabetism, ! analgezic, ! analgezie, ! analgezină

! analog este un adjectiv masculin cu pluralul analogi, a cărui formă de feminin se dublează: analoagă / analogă, plural analoage / analoge

! anamneză are în noul DOOM două variante de silabaţie: a-nam-ne-ză şi a-na-mne-ză

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro