17 sept.

„Autointerviu” de Mihai Ursachi

Vezi-ţi de treabă Ursachi
şi renunţă odată la obisnuinţa vicleană a poeziei.
Tu care în adolescenţă
ai vrut să te faci oier, apoi
funcţionar la
Piscicola, tu care ţi-ai amăgit
insomniile cu sanskrita, cu
Schlegel, cu
Bopp, pentru ce
persecuţi tipografii, zeţarii, amicii, oamenii cei
cumsecade (criticii literari nu contează – sunt mult prea
şireţi ca să citească vreodată ceva). lată din nou
ai mai scris un poem, te-ai mai tras încă o dată pe
sfoară, mai bine
te-ai face copac, boiler electric sau varză.
Termină naibii.
Drop it Ursachi
give up for heaven’s sake your wily addiction to poetry.
You who in your teens
wanted to become a shepherd, then
an employé with the „Fishing Administration”,
you who whiled away your sleepless nights
with Sanskrit, with Schlegel, with Bopp, why do you
plague printers, compositors, your chums, the decent
people (literary critics don’t matter. They’re far too sly
to read anything). Now look,
you’ve written another poem, once more you’ve been pulling
your own leg, better
turn into a tree, an electric boiler, or a cabbage.
Come off it, man.
Poezie de Mihai Ursachi Traducere de Dan Duţescu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro