28 mai

Analiza ofertelor de traduceri

Să presupunem că vă aflaţi în situaţia în care aveţi nevoie de o traducere. Un manual de utilizare a unui echipament.

Nu aveţi timp pentru o căutare detaliată pe Internet sau prin cataloage de firme şi nici nu vă permiteţi să pierdeţi timpul lecturând diverse pagini de Internet.

Alcătuiţi o listă restrânsă de furnizori de traduceri, folosindu-vă şi de referinţele colegilor şi pentru rapiditate transmiteţi mesaje e-mail către aceşti furnizori cu cereri de ofertă.

Primul lucru pe care ar trebui sa îl faceţi pentru a obţine oferte corecte este să ataşaţi documentul respectiv la aceste mesaje.

Al doilea lucru ar fi să menţionaţi data la care doriţi să primiţi traducerea.

Furnizorii respectivi au primit cererea dumneavoastră. Cei mai mulţi vă vor răspunde direct după această cerere iniţială simplu, în corpul mesajului, cu un timp de execuţie (în general mai scurt decât cel dorit de dumneavoastră) şi cu un preţ raportat la o anume unitate de măsură. Eventual se va menţiona şi un preţ total.

Nu tratăm aici cazul în care nu vi se răspunde la cerere în maxim 48 de ore.

Foarte puţini vor încerca să vă contacteze pentru a afla detalii suplimentare despre proiect. Aceşti furnizori sunt cei pe care ar trebui să îi aveţi în vedere pentru selecţia finală, întrucât doresc clarificarea nevoii dumneavoastră asupra traducerii acestui manual, cu întrebări de genul:
– Doriţi şi prelucrarea grafică a traducerii?
– Aveţi un glosar de termeni preferaţi pentru traducerea acestui manual?
– Doriţi să verificăm traducerea cu unul sau mai mulţi consultanţi în domeniu?

Să presupunem că aveţi timp să răspundeţi şi întrebărilor adresate de aceşti furnizori şi primiţi toate ofertele.

O primă categorie sunt ofertele mici ca preţ. Cu excepţia câtorva cazuri excepţionale (diverse promoţii), aceste oferte ar trebui ocolite din următoarele motive:
– traducătorii buni au în general un flux de muncă constant
– toţi furnizorii sunt din aceeaşi arie geografică şi se presupune că există un nivel de viaţă aproximativ egal pentru traducătorii buni
– în cazul în care traducerea este efectuată cu traducători începători, aceasta ar trebui corectată de unul sau mai mulţi traducători cu experienţă, ceea ce se obţine cu costuri mai mari
– în general în aceste oferte nu se include decât un serviciu primar, elementar, de traducere efectuat cu resurse desuete

A doua categorie sunt ofertele medii ca preţ. Atât prima categorie cât şi a doua vor respecta aproape întodeauna termenul de execuţie căutat de dumneavoastră. Furnizorii din această categorie posedă una sau mai multe din următoarele caracteristici:
– se bazează în general pe traducători buni
– pot furniza traducerea într-o formă grafică acceptabilă
– sunt foarte experimentaţi, dar prezintă o ofertă medie pentru a câştiga un nou client
– au costuri de operare foarte mici, dar au o structură deja rodată de abordare a proiectului
– sunt foarte buni şi, după caz, pot prezenta o ofertă excelentă numai datorită progresului tehnologic (manualul prezintă un grad foarte ridicat de repetiţie a segmentelor de traducere)
– în general, nu investesc foarte mult în tehnologie şi nu pot furniza traducerea la nivel ireproşabil

A treia categorie este formată din ofertele de preţ corecte. Furnizorii care înaintează aceste oferte se regăsesc într-una sau mai multe din ipostazele următoare:
– îşi calculează corect toate costurile pentru îndeplinirea proiectului dumneavoastră de traducere
– includ în ofertă tot capitalul uman şi tehnologic necesar pentru obţinerea unui rezultat ireproşabil
– au costuri medii de operare şi au personal angajat pentru toate etapele proiectului
– sunt acei furnizori care au cerut detalii suplimentare despre nevoile dumneavoastră
– cunosc foarte bine ceea ce au de făcut şi au implementat un sistem de management al calităţii pentru toate etapele proiectului
– vă pot informa dacă termenul de execuţie căutat de dumneavoastră nu este fezabil din considerente tehnice (nu doresc să prezinte un produs de calitate slabă)
– vă pot prezenta soluţii avantajoase pentru o colaborare pe termen lung
– prezintă destul de prompt oferta de preţ într-un format grafic atrăgător şi detaliază toate costurile
– vă pot transmite referinţe pentru proiecte de traduceri anterioare şi foarte similare cu al dumneavoastră
– fac dovada că au personal calificat şi atent selecţionat pentru satisfacerea nevoilor menţionate de dumneavoastră
– deţin licenţe software sau, după caz, sunt dispuşi să investească în programe speciale, noi, necesare numai proiectului dumneavoastră
– sunt mai mult decât disponibili pentru efectuarea unei traduceri test
– vor alcătui glosare de termeni pentru proiectul traducerii
– vă vor transmite baza de date terminologică foarte utilă pentru traducerea uniformă a manualului următor
– vă vor contacta pentru discutarea ofertei şi a parametrilor contractului de prestări servicii

Un caz aparte va fi determinat de ofertele exagerate de preţ.
Motivele sunt simple:
– furnizorul nu se află în aceeaşi arie geografică cu ceilalţi (sau cu organizaţia dumneavoastră)
– furnizorul nu ştie să aprecieze corect toate aspectele proiectului
– furnizorul are resurse bune, dar care nu sunt optimizate
– furnizorul este prea ocupat pentru a vă câştiga atenţia

Articol realizat de Serious Business (traduceri specializate)

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro