17 dec.

Zoos

Verbe la infinitiv şi indicatori de conversaţie, pentru testarea IELTS

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • Carbon cycle: Cicluri, verbe frazale şi punctuaţie, pentru testarea IELTS ...
  • IELTS assessment criteria: Caracteristici ale evaluării scrise şi vorbite, pentru testarea IELTS ...
  • ADHD: Acronime, abrevieri şi nume, pentru testarea IELTS ...
  • Durians: Pronume reflexive şi demonstrative, pentru testarea IELTS ...
  • Giving examples: Dezvoltarea ideilor şi exemplificarea, pentru testarea IELTS ...

© 2023 blog.ro-en.ro