06 mai

„Robin Hood and the Widow’s Three Sons”

There are twelve months in all the year,
As I hear many men say,
But the merriest month in all the year
Is the merry month of may.
În an sunt două – ori şase luni –
Aşa se povesteşte –
Dar cea mai mândră dintre toate
E luna mai, fireşte!

Now Robin Hood is to Nottingham gone,
With a link a down and a day,
And there he met a silly old woman,
Was weeping on the way.
Spre Nottingham plecând el Robin,
Tra la la la la la,
O babă ce-ntâlni în cale
Plângea şi se văita.
‘What news? what news, thou silly old woman?
What news hast thou for me?’
Said she, ‘There‘s three squires in Nottingham town
Today is condemn‘d to die.’
„Ce veşti ai, babo”, spuse Robin,
„De grabă mi le-mparte.”
„Trei oameni colo-n Nottingham
Sunt osândiţi la moarte.”
‘O what have they done?’ said bold Robin Hood,
‘I pray thee tell to me.’ –
‘It‘s for slaying of the King‘s fallow deer,
Bearing their long bows with thee.’ –
„Dar ce-au făcut?” îi spuse Robin.
„Te rog să-mi povesteşti.”
„Arcaşi sunt dintr-ai tăi şi-au tras
În cerbi împărăteşti.”
‘Dost thou not mind, old woman,’ he said,
‘Since thou made me sup and dine?
By the truth of my body,’ quoth bold Robin Hood,
‘You could tell it in no better time.’
„Poate că-ţi aminteşti, băbuţo –
Cândva m-ai omenit;
Nici că puteai să spui acestea
La ceas mai potrivit.”
Now Robin Hood is to Nottingham gone,
With a link a down and a day,
And there he met with a silly old palmer,
Was walking along the highway.
La Nottingham plecă, deci, Robin,
Tra la la la, bum, bum,
Şi c-un călugăr pelerin
Se întâlni în drum.
‘What news? What news, thou silly old man?
What news, I do thee pray?’ –
Said he,’ three squires in Nottingham town
Are condemned to die this day.’ –
„Ce veşti se mai aud, moşnege?”
Tra la la la, zdrang, zdrang,
„Trei oameni colo-n Nottingham
Sunt osândiţi la ştreang.”
‘Come change thy apparel with me, old man,
Come change thy apparel for mine;
Here is forty shillings in good silver,
Go drink it in beer or wine.’ –
„Îmbracă-mi hainele şi-a tale
Mi le-mprumută mie;
Te-aşteaptă patruzeci de-arginţi,
Îneacă-i în rachie.”
………………………………………………… ……………………………………………
Now Robin Hood is to Nottingham gone,
With a link a down and a down,
And there he met with the proud sheriff,
Was walking along the town.
La Nottingham se duse Robin,
Tra la la la la la,
Şi-acolo vajnicul şerif
Pe uliţi se plimba.
‘O save, O save, O Sheriff,’ he said,
‘O save, and you may see!
And what will you give to a silly old man
Today will your hangman be?’
„Şerifule, ia, fă-ţi pomană
Şi n-o să-ţi pară rău!
Ce poţi să-i dai unui moşneag
Ca să-l tocmeşti călău?”
‘Some suits, some suits,’ the Sheriff he said,
‘Some suits I‘ll give to thee;
Some suits, some suits, and pence thirteen
Today‘s a hangman‘s fee.’
„O jalbă pot să-i împlinesc,
O jalbă, una-două;
Îi dau şi treisprezece bani –
Atât vi-i plata vouă.”
Then Robin he turns him round about,
And jumps from stock to stone;
‘By the truth of my body,’ the Sheriff he said,
‘That‘s well jumpt, thou nimble old man.’
O dată se întoarnă Robin
Din piatră-n piatră sare…
„Moşnege, aflu că eşti sprinten
Şi zvelt nevoie mare.”
‘I was ne‘er a hangman in all my life,
Nor yet intends to trade;
But curst be he,’ said bold Robin,
‘That first a hangman was made!
„Călău în viaţa mea n-am fost
Nici nu mă fac, să ştii;
Şi blestemat să fie omul
Ce-a fost călău dintâi.
…………………………………………………… ……………………………………………………
‘I have a horn in my pocket,
I got it from Robin hood,
And still when I set it to my mouth,
For thee it blows little good.’
Am de la Robin Hood un corn
Şi când dintr-însul sun,
Şerifule, nu-ţi prevesteşte,
Îţi jur, nimica bun.”
…………………………………………………… ……………………………………………………
The first loud blast that he did blow,
He blew both loud and shrill;
A hundred and fifty of Robin Hood‘s men
Came riding over the hill.
Sună o dată şi îndată,
Pe-a dealului poteci,
Arcaşi călări se arătară
O sută şi cincizeci.
The next blast that he did give,
He blew both loud and amain;
And quickly sixty of Robin Hood‘s men
Came shining over the plain.
Când, cu putere şi tărie,
Sună a doua oară,
Şaizeci dintr-ai lui Robin oameni
Pe şes se arătară.
‘O who are yon,’ the Sheriff he said,
‘Come tripping over the lee?’
‘They‘re my attendants,’ brave Robin did say,
‘They‘ll pay a visit to thee.’
„Ce oameni”, întreba şeriful,
„Aleargă pe câmpie?”
„Sunt slujitorii mei – socot
Că-ţi vin în ospeţie.”
They took the gallows from the slack,
They set it in the glen,
They hang‘d the proud Sheriff on that,
And releas‘d their own three men.
Au scos din deal spânzurătoarea,
Au dus-o-n câmp de zor,
Au atârnat în furci şeriful
Şi-au slobozit pe-ai lor.
traducere de Leon Leviţchi

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro