04 apr.

DOOM 2: patiser – patrunghiular

* patiser apare ca noutate, substantiv masculin cu pluralul patiseri

! patognomonic („care este caracteristic unei boli, pe baza căruia se poate stabili diagnosticul” – despre simptome, semne) are două despărțiri corecte în silabe – pa-tog-no-mo-nic/pa-to-gno-mo-nic; este adjectiv masculin cu pluralul patognomonici și femininul patognomonică-patognomonice

! patricid (acțiune) se folosește rar; se desparte pa-tri-cid și este substantiv neutru cu pluralul patricide (mai vechiul patriciduri a dispărut)

* patronim („nume de familie”) se desparte pa-tro-nim și este substantiv neutru cu pluralul patronime. Din familia lui lexicală extinsă, suferă modificări !patronimic, termen care are, acum, articole separate pentru valoarea adjectivală (apare în structură sufix patronimic – masculin cu pluralul feminin patronimice) și pentru cea substantivală (neutru cu pluralul patronimice).

! patrunghiular („care are patru unghiuri”) se folosește rar și se desparte pa-trun-ghiu-lar acum (anterior era patr-un-ghiu-lar); este adjectiv masculin cu pluralul patrunghiulari și femininul patrunghiulară-patrunghiulare

© 2023 blog.ro-en.ro