10 iul.

DOOM 2: a inventa – in vivo

! a inventa permite acum două forme pentru indicativ prezent – el inventează/inventă

* inventică apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul inventicii („disciplină care studiază sistematic procesul invenţiei şi condiţiile stimulării creativităţii”)

* investitor are atât valoare adjectivală, cât şi substantivală, masculin cu pluralul investitori şi femininul investitoare-investitoare

! invincibilitate nu mai are formă de plural; genitiv-dativul este invincibilitaţii. Aceeaşi modificare o suferă şi substantivul feminin !inviolabilitate (in-vi-o-la-bi-li-ta-te), care are genitiv-dativul inviolabilităţii.

! in vitro (vi-tro) vine din latină şi funcţionează ca locuţiune adjectivală şi adverbială, însemnând „în afara organismului viu, în laborator”. De asemenea, !in vivo semnifică „în interiorul organismului viu”, având aceleaşi valori morfologice ca şi antonimul său.

08 oct.

a (se) imuniza

Verbul a (se) imuniza este un neologism provenit din limba franceză (immuniser) şi are un sens folosit în domeniul sănătăţii, în sfera medicală. Dacă scârţâie imunitatea înnăscută, acţiunea de „a deveni sau a face să devină imun”, căreia îi corespunde substantivul imunizare, se realizează în două moduri: fie prin aplicarea unui tratament medical special (imunitate dobândită), fie pe cale naturală, prin faptul că pacientul a avut în trecut aceeaşi boală la care este expus în prezent, iar organismul a creat propriii anticorpi.

Adjectivul imun subliniază calitatea organismelor/persoanelor care nu pot contracta anumite boli infecţioase, fiind rezistente la acţiunea agenţilor patogeni care duc la îmbolnăviri. În limbaj figurat, el este sinonim cu insensibil, adică imposibil de atins în plan emoţional, fără reacţie la anumiţi stimuli de origine afectivă. Adultul învaţă în mod obişnuit să se imunizeze, în urma experienţelor neplăcute, dureroase, pe care nu doreşte să le repete. Până la ce margini trebuie împinsă această imunizare… iată ceva ce fiecare decide pentru sine.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro