13 feb.

DOOM 2: a ignora – iluminare

! a ignora îşi modifică paradigma, din care dispar formele cu -z- (ignorez, ignorează) – corect el ignoră, dar şi modul de despărţire în silabe, acceptând acum două variante – ig-no-ra/i-gno-ra. Această din urmă regulă se aplică tuturor cuvintelor din familia lui lexicală: adjectivul !ignorant, substantivul neutru !ignorantism, femininele !ignoranţă şi !ignorare.

* ikebana apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul ikebanei şi pluralul ikebane

! ilariant este menţionat ca adjectiv masculin care funcţionează într-o singură combinaţie – gaz ilariant. Iar pentru ceilalţi termeni din această familie lexicală, DOOM trimite la variantele ortografiate cu h- (Atenţie!): ilar vezi hilar, ilaritate vezi hilaritate.

* Ileana este substantiv propriu feminin cu două forme de genitiv-dativ – Ilenei/Ileanei

! iluminare este un substantiv feminin care până acum trimitea la luminare; în DOOM2 are formă de genitiv-dativ iluminării şi de plural iluminări

07 nov.

DOOM 2: high fidelity – a hingheri

* high fidelity este un anglicism a cărui pronunţie trebuie să ţină cont de recomandare igh=aĭ; în limba română este adjectiv invariabil şi se abreviază hi fi. Folosind drept termen de compunere aceeaşi particulă iniţială, apare ca noutate şi *high-life (pronunţat haĭlaĭf), substantiv neutru articulat high-life-ul. De asemenea, mai vechiului high-tech, care se păstrează, i se alătură şi *high technology (igh=aĭ, ch=c), care este substantiv feminin.

! hilar îşi modifică parţial formele şi semnificaţiile; un prim sens se referă, ca şi anterior, la hil, fiind adjectiv folosit în anatomie, masculin cu pluralul hilari şi femininul hilară-hilare. În ceea ce priveşte problema (spinoasă) a celuilalt sens, aceasta s-a rezolvat în favoarea celor care foloseau greşit termenul; !hilar/ilar (ilariant) este adjectiv masculin cu pluralul hilari/ilari şi femininul hilară/ilară-hilare/ilare. Modificarea este valabilă şi pentru substantivul feminin din aceeaşi familie lexicală !hilaritate/ilaritate, care are genitiv-dativul hilarităţii/ilarităţii.

! hímen are acum o singură variantă accentuală, pe prima silabă; este substantiv neutru cu pluralul hímene

! hindi (limbă) devine substantiv feminin, din neutru. De asemenea, apare ca noutate substantivul feminin *hindustană (limbă), care are genitiv-dativul hindustanei.

* a hingheri funcţionează în registrul familiar, verb pentru care formele indicate sunt eu hingheresc şi ei hingheresc, cu imperfectul el hingherea şi conjunctivul prezent el să hingherească

© 2021 blog.ro-en.ro