09 aug.

DOOM 2: ortodiascopie – ortoptică

! ortodiascopie trimitea, anterior, la diascopie; acum are articol propriu și două despărțiri corecte în silabe: or-to-di-as-cop-pi-e/or-to-di-a-sco-pi-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul ortodiascopiei și pluralul ortodiascopii („metodă radioscopică pentru obținerea contururilor unui obiect în mărime naturală”)

! ortodonție este substantiv feminin cu genitiv-dativul ortodonției; despărțirea în silabe se face acum în două feluri – or-to-don-ți-e/ort-o-don-ți-e

! ortodox are acum și valoare substantivală, alături de cea adjectivală; are formă pentru masculin cu pluralul ortodocși și femininul ortodoxă-ortodoxe

! ortopter e substantiv neutru cu pluralul ortoptere; se desparte or-top-ter/or-to-pter (ordin de insecte din care fac parte greierele și cosașul)

* ortoptic apare ca noutate, este adjectiv masculin cu pluralul ortoptici și femininul ortoptică-ortoptice; are două variante pentru despărțirea în silabe – or-top-tic/ort-op-tic. Tot nou este și substantivul feminin *ortoptică cu genitiv-dativul ortopticii, care se desparte la fel.

18 aug.

DOOM 2: diacritic – diarist(ă)

! diacritic se foloseşte în sintagma semn diacritic, fiind deci adjectiv masculin cu plural de feminine – diacritice (întrucât face acord cu un substantiv neutru). DOOM-ul precizează, de asemenea, şi o altă valoare a termenului: *diacritic este, mai nou, substantiv neutru cu pluralul diacritice; toate formele respectă despărţirea în silabe di-a-cri-.

* diafóră (di-a-fo-ră) apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul diafórei şi pluralul diafóre, fiind o „figură de stil care constă în repetarea unui cuvânt, dar cu o altă semnificaţie”; probabil cel mai cunoscut exemplu este un aforism al lui Blaise Pascal – „Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point.” („Există raţiuni ale inimii, pe care raţiunea nu le cunoaşte.”)

! a diagnostica are, de-acum înainte, două modalităţi corecte pentru despărţirea în silabe – di-ag-nos-ti-ca / di-a-gnos-ti-ca; regula este ascultată de întreaga sa familie lexicală, iar aceasta este singura deosebire faţă de vechea normă, în ceea ce le priveşte pe !diagnostic, !diagnosticare, !diagnostician, !diagnosticiană şi !diagnoză

* diaproiector e nou, substantiv neutru cu pluralul diaproiectoare (di-a pro-), adică „proiector pentru diapozitive”. De fapt, este sinonim cu !diascop, substantiv neutru cu pluralul diascoape, care se desparte acum fie di-as-cop, fie di-a-scop; aceeaşi problemă cu dubla despărţire în silabe o are şi !diascopie, iar familiei i se alătură *diascopic, adjectiv masculin cu pluralul diascopici şi femininul diascopică-diascopice.

* diarist este un substantiv masculin cu pluralul diarişti, termenul referindu-se la o persoană „care îşi notează întâmplările zilnice”. Există şi varianta feminină a substantivului – *diaristă, cu pluralul diariste şi genitiv-dativul diaristei.

© 2021 blog.ro-en.ro