26 mai

DOOM 2: a se desfira – a desincroniza

! a se desfira trece în clasa reflexivelor, având indicativul prezent el se desfiră; este mai rar folosit decât sinonimele lui – a se deşira, a se destrăma

! a se desfrâna, de asemenea rar folosit, are şi el structură reflexivă – se desfrânează

* deshidratant are două articole de dicţionar, funcţionând ca adjectiv masculin cu pluralul deshidratanţi şi femininul deshidratantă-deshidratante, dar şi ca substantiv masculin cu pluralul deshidratanţi; pentru despărţirea în silabe este recomandată forma des-hi-dra-tant

* de sigur apare – noutate – ca structură alcătuită dintr-o prepoziţie şi un adjectiv/adverb, în construcţii de tipul de sigur, e sigur

* a desincroniza intră în DOOM, verb cu indicativul prezent el desincronizează

03 mart.

DOOM 2: deluvial – a demasculiniza

* deluvial (de-lu-vi-al) este un termen nou, lămurit în DOOM prin sinonimie cu „sedimentar”; adjectivul masculin are pluralul deluviali şi femininul deluvială-deluviale

* demachiant (de-ma-chi-ant) apare cu două articole diferite, pentru că funcţionează atât ca adjectiv masculin cu pluralul demachianţi şi femininul demachiantă-demachiante, cât şi ca substantiv neutru cu pluralul demachiante. Din aceeaşi familie lexicală primim şi substantivul neutru *demachiat (de-ma-chi-at), sinonim cu mai vechiul substantiv demachiere.

* a demantela este un verb utilizat în registrul livresc, a cărui explicaţie se referă la „a demola sistematic diapozitivele de apărare ale unei cetăţi spre a o scoate din sistemul defensiv”, având drept sinonime pe a dezorganiza şi a destrăma; dintre formele verbului este indicat indicativul prezent el demantelează

! a demarca are două forme acceptate pentru indicativul prezent el demarchează/demarcă. Din aceeaşi familie, este menţionat *demarcativ („care are caracter de demarcaţie”), adjectiv masculin cu pluralul demarcativi şi femininul demarcativă-demarcative.

* a demasculiniza este un verb cu indicativul prezent demasculinizează

© 2021 blog.ro-en.ro