18 feb.

DOOM 2: pronostic – propilee

! pronostic este substantiv neutru cu pluralul pronosticuri, sinonim cu „previziune”. Din aceeași familie lexicală, verbul !a pronostica (însemnând „a face o previziune”), are la indicativ prezent forma pronostichează. Din infinitivul lung al acestuia se formează, prin conversiune, substantivul *pronosticare, feminin cu genitiv-dativul pronosticării și pluralul pronosticări.

* pronunțabil apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul pronunțabili și femininul pronunțabilă-pronunțabile

! proparoxiton apare de două ori în dicționar, o dată cu valoare adjectivală (în structura cuvânt proparoxiton), având la plural formă pentru feminin – proparoxitone, și o dată cu valoare substantivală, neutru cu pluralul proparoxitone „(cuvânt) care are accentul pe silaba antepenultimă”; în toate situațiile, se acceptă ambele despărțiri în silabe – pro-pa-ro-xi-ton/pro-par-o-xi-ton

! propedeútică / propedéutică (se desparte pro-pe-deu-că) este substantiv feminin cu genitiv-dativul propedeúticii/propedéuticii („disciplină care constituie o introducere necesară în studiul unei alte discipline”)

! propilée este acum substantiv neutru (anterior era feminin) care are numai formă de pural („intrare monumentală a unui templu sau a unui palat din Antichitate, formată din mai multe încăperi și porți legate între ele cu porticuri și cu scări; spec. vestibulul Acropolei din Atena”)

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: promoțional – pronosport: * promoțional (se desparte pro-mo-ți-o-nal) este adjectiv, masculin cu pluralul promoționali și femininul promoțională-promoționale * promovabilitate ...
  • DOOM 2: a marginaliza – market: * a marginaliza apare ca noutate, verb cu indicativul prezent marginalizează. Din aceeași familie lexicală, ...
  • DOOM 2: OZN – pachetizare: * OZN se citește ozene; este substantiv neutru cu articularea OZN-ul și pluralul OZN-uri ! ozonosferă ...
  • DOOM 2: pască – paşoptist: ! pască (prăjitură, pâine nedospită) este substantiv feminin care și-a modificat forma de genitiv-dativ – ...
  • DOOM 2: nevralgic – nezdruncinat: ! nevralgic își modifică despărțirea în silabe – ne-vral-gic; este adjectiv masculin cu pluralul nevralgici ...

© 2022 blog.ro-en.ro