30 apr.

DOOM 2: pomicultoare – poncif

* pomicultoare apare ca noutate, alternativa feminină a mai vechiului pomicultor; substantivul are genitiv-dativul pomicultoarei și pluralul pomicultoare

! pomină funcționează exclusiv în locuțiunea adjectivală de pomină

* pompieristic (pom-pi-e-ris-tic) este adjectiv nou, masculin cu pluralul pompieristici și femininul pompieristică-pompieristice (despre stil, vorbire, ton – bombastic)

! ponce vine din franceză, de unde păstrează și pronunția – pons; este adjectiv pentru substantivul piatră/pietre ponce

! poncif este substantiv neutru care are acum două forme de plural – poncifuri/poncife („idee, afirmație banală, loc comun”)

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro