19 sept.

DOOM 2: pește-auriu – petroduroscop

! pește-auriu deschide seria denumirilor speciilor de pești care au suferit unele modificări; substantivul masculin are pluralul peștii-aurii. I se alătură substantivele masculine !pește-ciocan (cu pluralul pești-ciocan), !pește-cu-spadă (cu pluralul pești-cu-spadă), !pește-de-mare (cu pluralul pești-de-mare) și !pește-fierăstrău (cu pluralul pești-fierăstrău). Dintre noutăți, sunt menționate *pește-cu-șapte-nume (substantiv masculin cu pluralul pești-cu-șapte-nume) și *pește de mare – structură alcătuită din substantiv masculin + prepoziție + substantiv feminin (diferit de compusul cu cratimă). Un caz aparte este substantivul masculin !peștele-lui-Solomon, care este folosit doar cu forma articulată.

! petit este substantiv neutru cu pluralul petite („corp de literă cu mărimea de opt puncte tipografice”)

! petítio princípii este o expresie latinească – tio se pronunță țio; se desparte pe-ti-ti-o prin-ci-pi-i și are valoare de locuțiune substantivală de gen feminin; se folosește în logică și este un „raționament greșit care constă în aceea că pentru demonstrarea unei teze se pleacă de la o aserțiune întemeiată ea însăși pe acea teză”

* petrodolár (
pe-tro-do-lar) este substantiv masculin cu pluralul petrodolári („dolar american obținut prin vânzarea petrolului de către țările exportatoare de petrol”)

! petroduroscóp are două variante corecte pentru despărțirea în silabe – pe-tro-du-ros-cop/pe-tro-du-ro-scop; este substantiv neutru cu pluralul petroduroscoápe (”instrument pentru măsurarea durității rocilor în zăcământ, în scopul determinării comportării lor la perforare și la prelucrare”)

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro