11 ian.

DOOM 2: nosemoză – notătoare

! nosemoză este un substantiv feminin cu genitiv-dativul nosemozei; termenul se referă la o „boală contagioasă a aparatului digestiv al albinelor, provocată de nosema” (ciupercă saprofită parazită); are acum și formă de plural – nosemoze

! nostalgic primește acum, pe lângă valoarea adjectivală, și valoare substantivală; este masculin cu pluralul nostalgici și femininul nostalgică-nostalgice

* nota bene este o expresie din latină, având la noi rol de locuțiune verbală impersonală sau substantiv neutru, care se abreviază N.B.; este o „formulă prin care se atrage atenția asupra unui pasaj, a unei idei într-un text ori asupra corecturilor deosebite de tipar”

* notăriță apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul notăriței și pluralul notărițe; este corespondentul masculinului notar și termenul preferat în locul familiarului notăreasă

! notătoare (plantă) este substantiv feminin cu pluralul notătoare, care acum are și formă pentru genitiv-dativ – notătoarei; termenul este sinonim cu broscăriță ori iarba-șarpelui

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: nopticică – norvegiană: * nopticică este substantiv feminin cu genitiv-dativul nopticelei; diminutivul, utilizat în sfera familiară, are acum ...
  • DOOM 2: păi – pământean: ! păi pare a se fi stabilizat cu valoare de interjecție; celelalte dicționare îi menționează ...
  • DOOM 2: mimă – mini: * mimă apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul mimei; cuvântul a fost o surpriză ...
  • DOOM 2: mea culpa – media: * mea culpa este o expresie latinească, folosită în românește ca locuțiune substantivală de gen ...
  • DOOM 2: informatician – ingenuitate: * informatician (in-for-ma-ti-ci-an) apare ca noutate, substantiv masculin cu pluralul informaticieni (in-for-ma-ti-ci-eni). Este menţionat, de ...

© 2021 blog.ro-en.ro