19 ian.

DOOM 2: multianual – multifuncţionalitate

* multianual se desparte mul-ti-a-nu-al și este adjectiv masculin cu pluralul multianuali și femininul multianuală-multianuale

* multicultural („despre regiuni care au mai multe culturi”) este adjectiv nou, masculin cu pluralul multiculturali și femininul multiculturală-multiculturale. Din aceeași familie lexicală, este introdus și *multiculturalism (substantiv neutru), dar și *multiculturalitate – feminin cu genitiv-dativul multiculturalității.

* multidimensional se desparte mul-ti-di-men-si-o-nal și are valoare adjectivală – masculin cu pluralul multidimensionali și femininul multidimensională-multidimensionale. De asemenea, apare *multidimensionalitate – substantiv feminin cu genitiv-dativul multidimensionalității.

* multidisciplinar e adjectiv masculin cu pluralul multidisciplinari și femininul multidisciplinară-multidisciplinare, iar substantivul corespunzător este femininul *multidisciplinaritate, cu genitiv-dativul multidisciplinarității.

* multifuncțional (mul-ti-func-ți-o-nal) încheie seria, adjectiv masculin cu pluralul multifuncționali și femininul multifuncțională-multifuncționale, corespondentul substantival fiind *multifuncționalitate, feminin cu genitiv-dativul multifuncționalității.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: neconvențional – necrobaciloză: * neconvențional se desparte ne-con-ven-ți-o-nal; este adjectiv masculin cu pluralul neconvenționali și femininul neconvențională-neconvenționale * neconvertibil ...
  • DOOM 2: mortadella – motivațional: * mortadella apare ca noutate, substantiv venit din italiană, feminin cu genitiv-dativul mortadellei * mortieră (deschidere ...
  • DOOM 2: neexecutare – nefondat: * neexecutare apare ca substantiv nou, feminin cu genitiv-dativul neexecutării * nefalsificat este adjectiv masculin cu ...
  • DOOM 2: promoțional – pronosport: * promoțional (se desparte pro-mo-ți-o-nal) este adjectiv, masculin cu pluralul promoționali și femininul promoțională-promoționale * promovabilitate ...
  • DOOM 2: necomunicativ – neconturat: * necomunicativ apare ca adjectiv nou, masculin cu pluralul necomunicativi și femininul necomunicativă-necomunicative * neconcludent face ...

© 2023 blog.ro-en.ro