07 aug.

DOOM 2: Ispas – Isus/Iisus

* Ispas (nume de persoană) apare ca noutate, substantiv propriu masculin; acesta se alătură substantivului anterior precizat Ispas – neutru, numele sărbătorii

! israelian (referitor la statul Israel) se desparte is-ra-e-li-an şi are atât valoare substantivală, cât şi adjectivală, masculin cu pluralul israelieni şi femininul israeliană-israeliene

! israelit este un sinonim al lui evreu şi are, de asemenea, valoare de adjectiv sau de substantiv, masculin cu pluralul israeliţi şi femininul israelită-israelite

! a se isteţi trece în clasa reflexivelor, fiind un verb din fondul vechi al limbii, cu indicativul prezent el se isteţeşte, imperfect el se isteţea, conjunctiv prezent el să se isteţească

* Isus / Iisus este substantiv propriu masculin şi are acum două variante grafice acceptate

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: imobiliar – imperfect: * imobiliar trimitea, anterior, la mobiliar; acum apare independent, ca substantiv neutru ! a se impacienta ...
  • DOOM 2: mundan – a murmui: * mundan este un termen livresc, sinonim al lui lumesc; apare ca adjectiv nou, masculin ...
  • DOOM 2: haiku – halofită: * haikú este substantiv neutru, se articulează haikuul şi are pluralul haikuuri; este „poezie japoneză ...
  • DOOM 2: iodler – Iov: * iodler (io-dler) apare cu sensul de „cântăreţ”, substantiv masculin şi are pluralul iodleri; acesta ...
  • DOOM 2: fair – a se fana: * fair este un anglicism care păstrează în limba română grafia, pronunţia recomandată de DOOM2 ...

© 2024 blog.ro-en.ro