19 iun.

DOOM 2: interliniar – internet

! interliniar rămâne singura formă acceptată (interlinear dispare) pentru a denumi ceva „care este scris sau tipărit între rânduri”; se desparte in-ter-li-ni-ar şi este adjectiv masculin cu pluralul interliniari şi femininul interliniară-interliniare

! intermezzo vine din italiană, de unde păstrează şi pronunţia (zz=ţ); este substantiv neutru articulat intermezzoul, având acum formă nouă de plural – intermezzouri (mai vechiul intermezzi dispare)

! Internaţionala (imn) se scrie cu majusculă şi se desparte In-ter-na-ţi-o-na-la; este substantiv propriu feminin, cu genitiv-dativul Internaţionalei

* a internaţionaliza (in-ter-na-ţi-o-na-li-za) apare ca verb nou, cu indicativul prezent el internaţionalizează

* internaut este, şi el, un element nou, care pătrunde în DOOM cu întreaga lui familie lexicală; e substantiv masculin cu pluralul internauţi. De asemenea, are un corespondent feminin – *internaută, cu genitiv-dativul internautei şi pluralul internaute. Toţi termenii au legătură cu substantivul neutru *internet, prezent şi el în noul dicţionar.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro