01 ian.

DOOM 2: însutit – întrajutorare

* însutit apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul însutiţi şi femininul însutită-însutite

! întâi are două articole dedicate, având atât valoare adverbială – situaţie în care este invariabil –, cât şi valoare de numeral: (masculin) premiul întâi/I, întâiul premiu, cu pluralul întâi, articulat întâii; (feminin) clasa întâi, dar şi clasa întâia, cu genitiv-dativul clasei întâi, întâii clase, şi cu pluralul întâi, articulat întâile şi genitiv-dativul întâilor. Din aceeaşi familie, este menţionată locuţiunea adverbială !întâia dată / întâia oară / întâiaşi dată (variantă populară).

! a se întâmpla trece în clasa reflexivelor, verb cu indicativul se întâmplă

! întorsurean este poate fi adjectiv masculin cu pluralul întorsureni şi femininul întorsureană-întorsurene. Substantivul cu aceeaşi formă pentru masculin înseamnă „persoană originară sau locuitor din oraşul Întorsura Buzăului (judeţul Covasna)”, iar pentru feminin este menţionată forma *întorsureancă, cu genitiv-dativul întorsurencei şi pluralul întorsurence.

! a se întrajutora este verb reflexiv cu indicativul prezent se întrajutorează. Din aceeaşi familie lexicală, substantivul !întrajutorare are genitiv-dativul întrajutorării.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro