19 iul.

DOOM 2: extrabursier – exulceraţie

* extrabursier (ex-tra-bur-si-er) este adjectiv masculin cu pluralul extrabursieri şi femininul extrabursieră-extrabursiere. Termenul acesta deschide seria compuselor noi cu particula extra-, dintre care amintim *extraconjugal, adjectiv masculin cu pluralul extraconjugali şi femininul extraconjugală-extraconjugale, dar şi *extrasenzorial, adjectiv masculin cu pluralul extrasenzoriali şi femininul extrasenzorială-extrasenzoriale. Şi substantivul neutru *extrasezon este o noutate, ca şi *extravilan – tot substantiv neutru.

! extrastatutar are două modalităţi corecte de despărţire în silabe: ex-tras-ta-tu-tar/ex-tra-sta-tu-tar, adjectiv masculin cu pluralul extrastatutari şi femininul extrastatutară-extrastatutare. Tot astfel, adjectivul masculin !extraşcolar suferă aceeaşi modificare – se desparte ex-traş-co-lar/ex-tra-şco-lar; are pluralul extraşcolari şi femininul extraşcolară-extraşcolare.

! extraversiune/extroversiune (-si-u-) are două variante corecte; este substantiv feminin cu genitiv-dativul extraversiunii/extroversiunii şi pluralul extraversiuni/extroversiuni. Adjectivul corespunzător este !extravertit/extrovertit, masculin cu pluralul extravertiţi/extrovertiţi şi femininul extravertită/extrovertită, plural extravertite/extrovertite.

* Extremul Orient (-ri-ent) este substantiv propriu neutru

! exulceraţie înseamnă „ulceraţie superficială, uşoară” şi are acum două silabaţii corecte – e-xul-ce-ra-ţi-e/ex-ul-ce-ra-ţi-e; substantivul masculin are genitiv-dativul exulceraţiei şi pluralul exulceraţii(le)

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro