04 iun.

DOOM 2: bună-credinţă – buretieră

! búnă-credínţă primeşte o lămurire referitoare la sinonimie – „onestitate”; genitiv-dativul rămâne búnei-credínţe; adăugăm pe listă *bună-creştere, sinonim cu „politeţe”, care se regăseşte în structuri de tipul „a dat dovadă de bună-creştere” şi nu trebuie confundat cu bună creştere, echivalent cu “dezvoltare bună”; şi în cazul lui !búnă-cuviínţă se stabileşte un sinonim – „politeţe”. Ceea ce au în comun aceşti termeni sunt problemele pe care le poate pune articularea, atunci când substantivul primeşte un determinant pronominal; sunt specificate, astfel, buna lui credinţă, buna lui creştere, buna lui cuviinţă. O altă categorie cu importante modificări este cea alcătuită din termeni care se referă la momentele zilei; !búnă-dimineáţa este un regionalism care denumeşte o plantă, iar acest substantiv feminin are genitiv-dativul búnei-diminéţi şi pluralul búne-diminéţi; termenul are ceva legături cu formula de salut *búnă dimineáţa, alcătuit din adjectiv şi substantiv articulat, nou introdus în normă, alături de *búnă seára şi *bună ziua, care au aceeaşi structură. Una dintre cele mai spinoase probleme ale compuselor de acest tip este cea legată de dublete; alături de !bunăstáre, care are sinonimul „prosperitate” şi două posibilităţi de silabaţie (năs-ta/nă-sta), primim *bună stáre ce poate fi echivalat cu „stare bună”; alături de búnă vóie (?) sinonim cu „veselie”, articulat bunăvóia, cu genitiv-dativul bunăvóiei, notăm *bunăvóie care funcţionează în locuţiunea adverbială de bunăvoie; de remarcat diferenţa dintre aceasta structură şi o altă nouă locuţiune – !cu búnă ştiínţă.

! bungalów revine la varianta originală; substantivul neutru păstrează grafia şi pronunţia din engleză [ow pron. ], se articulează bungalów-ul şi are pluralul bungalów-uri

* bun gust, alcătuit din adjectiv şi substantiv, se referă la “gustul bun” al alimentelor şi se diferenţiază de substantivul neutru bun-gúst “simţ estetic”; alături de ele, *bun-platnic e un termen nou ce poate fi folosit atât ca substantiv cât şi ca adjectiv, cu pluralul bun-platnici şi femininul bun-platnică/ bun-platnice; din aceeaşi familie, !bun-rămas, substantiv neutru sinonim cu „adio”, îşi modifică grafia, iar *bun simţ, echivalent cu „bună intuiţie” nu trebuie confundat cu mai vechiul bun-simţ „decenţă”; termenul nou este alcătuit din adjectiv şi substantiv, la fel ca şi *bun venit.

! burduhan / burdihan sunt variante acceptate ale aceluiaşi cuvânt din limbajul popular şi familiar, substantiv neutru cu pluralul burduhane/burdihane

* buretiéră este substantiv comun cu genitiv-dativul buretiérei şi pluralul buretiére, denumind o “cutiuţă care conţine un burette, de obicei ud”

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro