27 oct.

Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti

La Universitatea din Bucureşti are loc Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, în perioada 30-31 octombrie 2009. Vineri, 30 octombrie, între orele 12:30 – 14:00 are loc şedinţa plenară, la Amfiteatrul Mark Twain, Pitar Moş, 7-13. Alocuţiunea de deschidere va fi făcută de Prof. dr. Ioan Pânzaru, rectorul Universităţii din Bucureşti. Conferinţa în plen va fi susţinută de Prof. dr. Alexandru Niculescu de la Universitatea din Bucureşti / Universitatea din Udine, pe tema „Romanitatea românească şi barbarii”. Pauză de prânz va fi între orele 14:00 – 15:00.

Lucrări pe secţiuni:

* * * Lingvistică (Pitar Moş)

Orele 15:00 – 17:00

 • Prof. dr. Gheorghe Sarău, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Accidente fonetice în limba rromani
 • Lect. dr. Sorin Paliga, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Limba cehă literară v. limba cehă colocvială („obecná čeština”) în conjuncţie cu bilingvismul ceho-slovac
 • Lect. dr. Cristina Godun, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Vocalele nazale în limba polonă
 • Prep. drd. Adina-Ioana Vladu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Normalizarea limbii galiciene – provocări şi perspective de viitor
 • Lect. drd. Oana Balaş, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Despre alteritate din perspectivă contrastivă. Sp. [otro + n] şi echivalente în limba română
 • Lect. drd. Adriana Ciama, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Verbele de direcţie în portugheză şi română: studiu comparativ
 • Orele 17:00 – 17:20, pauză

  Orele 17:20 – 19:50

 • Drd. Roxana Voicu, Şcoala doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Les adjectifs psychologiques et la distinction cognitif/émotif
 • Drd. Cristina Buţurcă, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca — Analyse du discours dans les interactions visant le métalanguage en classe de français langue étrangère
 • Prep. drd. Alina Tigău, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Syntax and Interpretation of the Direct Object in Romanian
 • Asist. drd. Simona Mazilu, Universitatea Politehnică din Bucureşti / Şcoala doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Disocierea în argumentarea pro-choice
 • Lect. drd. Ruxandra Boicu, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti – Provocative Acts in the Televised Electoral Debates
 • Asist. drd. Sorana Lucia Adam / Lect. dr. Anca Simona Moangă, Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV, Cluj-Napoca — Ştirea de presă scrisă ca tip de text
 • Cerc. drd. Daniela Muraru, Şcoala doctorală de Limbi şi Identităţi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti / Universitatea „Dunărea-de-Jos”, Galaţi — The Comissive Speech Acts in the Mediator’s Discourse
 • * * * Exprimarea mişcării. Verbele de mişcare – Panel tematic organizat de Grupul de cercetare în domeniul tipologiei lingvistice al Catedrei de Limbi şi Literaturi Orientale

  Orele: 15:00 – 18:00
  Moderator: prof. dr. Floretina Vişan

  1. Tipologia exprimării mişcării
  Clasificarea limbilor conform codificării evenimentelor care exprimă mişcarea – prezentarea modelelor de exprimare a mişcării direcţionate în limbile:
  • arabă: Verbele de mişcare şi aspectul lexical în araba literară (lect. drd. Ovidiu Pietrăreanu)
  • chineză: Chineza, un tip mixt, rezultat al unui shift tipologic? (prof. dr. Florentina Vişan)
  • japoneză: Construcţiile converbale ca predicate complexe care exprimă mişcarea (lect. dr. Ruxandra Raianu)
  • coreeană: Verbele de mişcare în coreeană (drd. Diana Yuksel)

  2. Procesul gramaticalizării verbelor de direcţie
  • chineză: Transformarea verbelor de direcţie din limba chineză din cuvinte lexicale în cuvinte funcţionale (prof. dr. Luminiţa Bălan)
  • japoneză: Gramaticalizarea verbelor de mişcare în japoneză (conf. dr. Anca Focşeneanu)

  3. Analiza unor cazuri particulare
  • hindi: Verbele ānā (a veni) şi jānā (a merge) ca lexeme autonome sau operatori verbali în limba hindi (lect. dr. Sabina Popârlan)
  • dialect arab: Verbele de mişcare în araba mesopotamiană (prof. dr. George Grigore)

  * * * Literatură (Pitar Moş)

  Orele 15:00 – 17:00

 • Lect. dr. Theodor Georgescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Descrieri ale operelor de artă în poezia elenistică
 • Conf. dr. Axinia Crasovschi, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Tradiţional şi modern în poezia rusă a „Veacului de argint”
 • Prof. dr. Constantin Geambaşu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Literatura polonă, între tradiţie şi modernizare
 • Lect. dr. Cătălina Puiu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Paisie Hilendarski – model cultural al renaşterii bulgare
 • Prof. dr. Luminiţa Munteanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Visul cartezian al lui Ihsan Efendi. O grilă de interpretare a romanului Atlasul continentelor în ceaţă de Ihsan Oktay Anar
 • Lect. dr. Alexandra-Marina Gheorghe, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Anarhetipul şi zuihistu în tradiţia literară japoneză
 • Orele 17- 17.20, pauză

  Orele 17:20 – 19:00

 • Lect. dr. Hanibal Stănciulescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Cinque rimedi postmoderni per il mal d’amore
 • Conf. dr. Mihaela Zaharia, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Trop-tropice sau ecuaţia exoticului la Robert Müller
 • Lect. dr. Mihai Iacob, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Problematizarea ficţiunii în Fray Gerundio de Campazas
 • Asist. drd. Melania Stancu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Benjamín Jarnés, teoretician şi critic al avangardei spaniole
 • Lect. dr. Banyai Éva, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Interculturalitate în literatura maghiară contemporană: Adám Bodor şi Zsolt Láng
 • * * * Reprezentări ale autorităţii în Evul Mediu (I) – Secţiune organizată de Centrul de Studii Medievale, Director: prof. dr. Mihaela Voicu (Pitar Moş)

  Orele 15:00 – 17:30
  Moderator: conf. dr. Ecaterina Lung

 • Drd. Cătălin Buciumeanu — Augustin şi problema autorităţii în Evul Mediu
 • Cercet. pr. dr. Bogdan Tătaru-Cazaban, Institutul de Istorie a Religiilor, Bucureşti — Autoritate şi tiranie. Elemente de biografie spirituală a sfântului Grigore din Nazianz
 • Drd. Andrei Găitănaru — Autor şi autoritate în corpusul areopagitic
  Drd. Cristian DUCU — Sensurile lui „auctoritas” în scrierile lui Anselmus Cantuariensis
 • Conf. dr. Mihaela Pop, Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucureşti — Enciclopedism bizantin (sec. IX-X)
 • Orele 17:30 – 17:45, pauză

  Orele 17:45 – 20:15
  Moderator: conf. dr. Mihaela Pop

 • Drd. Anamaria Luţuc — Autoritate în cadrul structurilor familiale romano-germanice (sec. VI-VIII)
 • Conf. dr. Ecaterina Lung, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti — Regalitatea barbară şi modelul ei imperial la începuturile Europei creştine
 • Lect. dr. Miruna Tătaru-Cazaban, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti — Autoritate şi consimţământ politic în tratatul lui Jean de Paris De potestas regia et papali
 • Lect. dr. Manuela Dobre, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti — Basileul, între proiecţia ideală şi realitatea istorică în secolul al XV-lea
 • Masterand George Opre-Ilioviciu, Autoritate domnească în Ţara Românească şi problema vasalităţii faţă de Ungaria
 • Sâmbătă, 31 octombrie 2009

  * * * Lingvistică (Pitar Moş)

  Orele: 9:00 – 11:50
  Moderator: prof. dr. Larisa Avram

 • Prof. dr. Alexandra Cornilescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Observaţii asupra elipsei nominale
 • Prof. dr. Andrei A. Avram, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Prenazalizarea consoanelor în trei creole atlantice cu bază iberică
 • Lect. drd. Viorela-Valentina Dima, Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale — A Cognitive Pragmatic Approach to Nominal Temporal Interpretation
 • Lect. drd. Daria Protopopescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Adverb Placement and Verb Movement
 • Dr. Jutta Hartmann, Universitatea din Tübingen – English Existential ‛there’ and Predication
 • Asist. drd. Ioana Costache, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Side Effects: Marginalia on Romanian Manuscripts and Printed Books, 16th C to 18th C
 • Conf. dr. M. Sadegh Basiri, Faculty of Letters & Humanities, Kerman, Iran — Synchronic and Diachronic Linguistics in Persian Language
 • Orele 11:45 – 12:00, pauză

  Orele: 12:00 – 14:00
  Moderator: prof. dr. Andrei Avram

 • Prof. dr. Martin Coene, Universitatea din Anvers / Universitatea din Leiden / Prof. dr. Larisa AVRAM, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — O asimetrie în achiziţia cliticelor în acuzativ în limba română vorbită de copii
 • Lect. drd. Mihaela Tănase-Dogaru, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — On Numerical Nouns and the Pseudo-partitive Construction in Romanian
 • Asist. dr. Magdalena Ciubăncan, Academia de Studii Economice, Bucureşti — Problema cauzării sociative în limba japoneză
 • Prof. dr. Ioana Costa, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Gramaticii antici despre accent
 • Prep. drd. Simona Rodina Georgescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Despre integrarea grecismelor în latină: cazul lui aer
 • Conf. dr. Amelia Molea, Departamentul de Limbi Străine, Academia Tehnică Militară, Bucureşti — Modificatorii nominali în engleză şi română
 • Orele 14:00 – 14:20, pauză

  Orele 14:20 – 15:00 Centrul de Teorii şi Analize ale Discursului (TAD), Director: prof. dr. Mariana Tuţescu

  TAD 2008-2009: Problematica discursului în curricula de lingvistică a licenţei de limba franceză. Prezentare: lect. dr. Anca Velicu. Autori: prof. dr. Mariana Tuţescu, prof. dr. Anca Măgureanu, lect. dr. Anca Velicu, lect. dr. Marina Păunescu

  * * * Literatură (Pitar Moş)

  Orele 9:00 – 11:00

 • Prof. dr. Mariana Băluţă-Skultety, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Eris/Discordia – paradigmă şi semnificaţiei
 • Prof. dr. Florica Bechet, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Tema „Femeii lui Putifar” în mitologia greacă
 • Prof. dr. Andreea Vlădescu, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti — Eul complementar în epopeile antice
 • Prof. dr. Liviu Franga, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Din nou despre originile, constituirea şi trăsăturile elegiei latine
 • Conf. dr. Mariana Franga, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti — Pe marginea clasificării genurilor literare din Antichitate. Observaţii preliminare
 • Asist. drd. Oana Boşca-Mălin, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Identitatea publicului – abordări teoretice
 • Orele 11:00 – 11:20, pauză

  * * * Studii culturale (Pitar Moş)

  Orele 11:20 – 13:50

 • Prof. dr. Maria-Ana Tupan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — „Noua teorie culturală”: un nume nou pentru un vechi concept?
 • Lect. dr. Ruxandra Vişan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Raportul dintre tăcere şi voice-over: Alteritate şi limbaj în filmul „The Piano”
 • Prep. Georgiana Nicoarea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Strategii ale politeţii: traducere sau adaptare? Studiu de caz: La leçon de Eugen Ionescu în araba irakiană
 • Prep. drd. Mugur Zlotea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Naţiunea chineză – ideea de apartenenţă
 • Asist. drd. Mădălina Alamă, Academia de Studii Economice, Bucureşti / Şcoala doctorală de Studii Literare şi Culturale, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Virtual Space as Generative of New Identities
 • Lect. dr. Ruxandra Lambru, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Note privind inscripţiile în limba slavonă din pictura murală a ctitoriilor brâncoveneşti (jud. Vâlcea)
 • Dr. Cosmin Vilău, Asociaţia Slaviştilor din România — Contribuţii la interpretarea inscripţiei slavone de la Feleac din 1516
 • * * * Representations et fratiques de la maison dans la culture francaise – Secţiune organizată de Centrul de Studii Heterotopos, Director: prof. dr. Dolores Toma (Pitar Moş)

  Orele 9:00 – 12:30
  Moderator: prof. dr. Dolores Toma

 • Prof. dr. Alexandra Cuniţă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — De fond en comble ou de la cave au grenier: brève incursion dans l’étymologie du vocabulaire de la maison
 • Prof. dr. Mihaela Voicu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Espaces féminins chez Chrétien de Troyes
 • Prof. dr. Radu Toma, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — La maison de Des Esseintes, une machine à vérité
 • Prof. dr. Dolores Toma, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — La maison folle et inhabitable dans Un balcon en forêt de Julien Gracq
 • Conf. dr. Toader Saulea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Avatars de la maison dans la poésie de René Char
 • Lect. dr. Alexandru Matei, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti — Habiter sans domicile fixe. La maison de l’autre dans L’Equipée malaise de Jean Echenoz
 • Asist. drd. Lucia Marinescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Espaces de la séduction dans l’œuvre de Claude Crébillon : mises en scène et significations
 • Prep. drd. Lucia Vişinescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — La maison, un espace qui se donne à lire dans La Maison du chat-qui-pelote de Balzac
 • Lect. dr. Liliana Anghel, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Représentations de la maison dans Une double famille d’Honoré de Balzac
 • * * * Romanian Culture in the Global Age
  Workshop organizat de Centrul de Studii Americane,
  Director: prof. dr. Rodica Mihăilă (Amfiteatrul Mark Twain, Pitar Moş)

  Orele 10:00 – 12:00 Representations of Romania in the Global World
  Moderator: prof. dr. Rodica Mihăilă

 • Asist. drd. Teodora Şerban Oprescu, Academia de Studii Economice, Bucureşti — East and West: Romania and America, or the Creolization of Cultural Spaces in the Context of Globalization
 • Drd. Costinela Drăgan, Universitatea din Bucureşti — Romania from Postcommunism/Postcolonialism to the Global World
 • Lect. drd. Carmen Beatrice Duţu, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti — ‘The Transformation of Intimacy’ in Postcommunist Romania
 • Masterand Ilinca Diaconu, Studii Americane, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Western Representations of the Balkans: Romania as Frozen Image
 • Drd. Mihaela Paraschivescu, Universitatea din Bucureşti — Reading Eliade’s Fantastic Fiction in the Global Age: Youth without Youth
 • Conf. dr. Maria-Sabina Draga Alexandru, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Poetry as Transatlantic Dialogue: Forgiven Submarine by Ruxandra Cesereanu and Andrei Codrescu
 • Orele 12:00 – 12:30, pauză

  Orele 12:30 – 14:30 Romanian Identities in the Global World
  Moderator: conf. dr.Maria-Sabina Draga Alexandru

 • Conf. dr. Roxana Oltean, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Between Kitsch and Authenticity: Romanian Identity in the Age of Globalization
 • Asist. drd. Dana Mihăilescu, Universitatea din Bucureşti — Images of Romania in Contemporary North American Narratives
 • Prof. dr. Rodica Mihăilă, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Questions of Identity in the Globalizing World. The Case of Herta Müller
 • Masterand Diana Benea, Studii Americane, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — ‘An Essentially Romanian Cultural Product’: On the Critical Reception of Herta Müller in Germany
 • Masterand Alexandra Florescu, Teoria Literaturii şi Literatură Comparată, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti — Influential Romanian Literary Theoreticians Building Their Careers Abroad: Are They Ours or Are they the World’s?
 • Masterand Elena Dancu, Studii Americane, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Through an Immigrant I: Global Foreigners in the Plays and Poetry of Saviana Stănescu
 • * * * Reprezentări ale autorităţii în Evul Mediu (II) – Secţiune organizată de Centrul de Studii Medievale, Director: prof. dr. Mihaela Voicu (Pitar Moş)

  Orele 9:00 – 11:00
  Moderator: prof. dr. Mihaela Voicu

 • Cercet. dr. Doina Doroftei, Institutul de Lingvistică al Academiei Române — Domus Dei – semnificaţii în latina creştină
 • Masterand Ana Maria Raducanu — Autoritate duhovnicească la sfântul Simeon Noul Teolog
 • Lect. dr. Luminiţa Diaconu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Despre autoritatea „profesorului” în De Vita sua de Guibert de Nogent şi Corespondenţa dintre Héloïse şi Abélard
 • Prof. dr. Luminiţa Ciuchindel, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — O autoritate între istorie şi mit: Saladin în scrierile cronicarilor francezi şi arabi din Evul Mediu
 • Orele 11:00 – 11:15, pauză

  Orele 11:15 – 13:15
  Moderator: conf. dr. Madeea Axinciuc

 • Prof. dr. Mihaela Voicu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Imagini ale autorităţii auctoriale în ciclul Lancelot-Graal
 • Lect. dr. Cătălina Gîrbea, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Discurs şi autoritate în iconografia câtorva manuscrise arturiene (sec. XIII-XV)
 • Lect. dr. Ioana Gogeanu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — „O şoaptă a răzbit până la mine” – despre autoritatea vocii dumnezeieşti în mistica britanică medievală
 • Conf. dr. Madeea Axinciuc, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Imaginaţie şi autoritate profetică la Maimonide şi Spinoza
 • * * * Centrul pentru Traducerea şi Interpretarea Textului Contemporan, Director: prof. dr. Lidia Vianu (Sala 6, Pitar Moş)

  Orele 12:00 – 13:30
  Moderator: prof. dr. Lidia Vianu

 • Conf. dr. Nadina Vişan, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Temporal Anaphora in Translation
 • Masterand Adriana Boagiu, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating Despondency: Hemingway and Nabokov
 • Masterand Alexandru-Tiberiu Cîrţu, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Descriptive Translation for Subtitling and its Influences on the Significance of Literary Text
 • Masterand Alina Miron, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating Mimi Khalvati’s poetry
 • Asist. drd. Ana Drobot, Facultatea de Construcţii, Bucureşti — Trying to Keep Faithful to the Original in the Romanian Translations of Graham Swift’s The Light of Day, Tomorrow
 • Masterand Anca Vulc[nescu, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating Julian Barnes’ Love, etc.
 • Prof. Carmen Gaspar Marosi, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating Virginia Woolf’s The Waves
 • Asist. drd. Eduard Bucescu, Universitatea Româno-Americană — Kazuo Ishiguro and Henry James: Confronting the Abject
 • Orele 13:30 – 13:45, pauză

  Orele 13:45 – 15:00
  Moderator: conf. dr. Nadina Vişan

 • Masterand Elena Cigăreanu, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Malcolm Bradbury — The History Man vs. Omul Istoriei
 • Drd. Oana Avornicesei, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Literary Translation as Signification and Communication
 • Valentina-Monica Barbă, absolvent MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translation as a Vehicle for Meaning in Aldous Huxley’s The Genius and the Goddess
 • Masterand Lorena Fota Mihăeş, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating A. S. Byatt’s Possession
 • Masterand Lavinia Zainea, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Translating Arundhati Roy’s The God of Small Things: Cultural Barriers and Linguistic Innovations
 • Masterand Andrada Vissarion, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Words Beyond Words: Translating T.S. Eliot
 • Masterand Aura Mircea, MTTLC, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti — Expressing Spirituality in Horia Bernea’s Sentimental File
 • Adauga un comentariu!



  Alte articole pe subiecte similare

  • No related posts:

  © 2024 blog.ro-en.ro