09 mai

DOOM 2: pătrunjel-de-câmp – pâinea-porcului

! pătrunjel-de-câmp este numele unei plante, substantiv masculin cu pluralul pătrunjei-de-câmp. Din aceeași familie lexicală, apare și planta !pătrunjelul-câinelui, substantiv masculin articulat.

! pătul este folosit și ca adjectiv, în sintagma măr pătul – specie de măr cu fructe galbene-verzui (cu pete roșii); pluralul masculin este (meri) pătuli și pluralul femininului este (mere) pătule

* pățit este un termen popular care are atât valoare adjectivală, cât și substantivală; masculinul are pluralul pățiți și femininul pățită-pățite

! a se păuni (pă-u-ni) trece în clasa reflexivelor; este un termen popular, sinonim cu a se împăuna și a se îngâmfa, verb cu un indicativul prezent el se păunește, imperfectul el se păunea, conjunctivul prezent să se păunească

! pâinea-pădurii și !pâinea-porcului sunt două denumiri de plante, substantive feminine articulate, cu genitiv-dativele pâinii-pădurii și pâinii-porcului

© 2023 blog.ro-en.ro