08 feb.

to, in, at

Cum se folosesc corect aceste prepoziţii

09 nov.

DOOM 2: nevralgic – nezdruncinat

! nevralgic își modifică despărțirea în silabe – ne-vral-gic; este adjectiv masculin cu pluralul nevralgici și femininul nevralgică-nevralgice. La fel se întâmplă și cu !nevralgie (ne-vral-gi-e), substantiv feminin din aceeași familie lexicală, care are genitiv-dativul nevralgiei și pluralul nevralgii.

! nevropter are două despărțiri corecte în silabe – ne-vrop-ter/ne-vro-pter; este substantiv neutru cu pluralul nevroptere („ordin de insecte cu aripile membranoase, străbătute de o rețea deasă de nervuri”, din care face parte libelula)

* Newton (nume de persoană) apare ca noutate venită din limba engleză, substantiv propriu care se pronunță nĭúton

* New York vine și el din engleză; se pronunță nĭuĭórc și este substantiv propriu neutru cu articularea New Yorkul

! nezdruncinat se desparte nez-drun-ci-nat/ne-zdrun-ci-nat; este adjectiv masculin cu pluralul nezdruncinați și femininul nezdruncinată-nezdruncinate

16 iun.

Welcome to New York

Cântecul interpretat de Taylor Swift

19 iun.

Visiting New York

Two small-town merchants were visiting New York City for the first time to attend a conference. There was a large party thrown, with lots of food and drink. At the end of the party, they both staggered outside.

One guy crossed the street, while the other stumbled into a subway entrance. When the first guy reached the other side of the street, he noticed the other emerging from the subway stairs.

„Where ya been?” he slurred.

„I don’t know,” gushed the other guy, „but you should see the train set that guy has in his basement!”

16 mart.

Nicknames: America’s 50 states (III)

Cum mai sunt numite statele americane

15 sept.

New York

Îmbogăţirea vocabularului în limba engleză cu referiri la marea metropolă, cu explicarea modalităţilor de formare a întrebărilor care necesită răspuns afirmativ sau negativ

© 2022 blog.ro-en.ro