20 iul.

DOOM 2: neinflamabil – neîmprejmuit

* neinflamabil apare ca adjectiv masculin cu pluralul neinflamabili și femininul neinflamabilă-neinflamabile

* neinteligibil este, și el, adjectiv masculin cu pluralul neinteligibili și femininul neinteligibilă-neinteligibile

! neisprăvit primește o valoare nouă, substantivală, pe lângă cea adjectivală mai veche – masculin cu pluralul neisprăviți și femininul neisprăvită-neisprăvite

* neîmpădurit este adjectiv nou, masculin cu pluralul neîmpăduriți și femininul neîmpădurită-neîmpădurite

* neîmprejmuit apare, de asemenea, ca adjectiv nou – masculin cu pluralul neîmprejmuiți și femininul neîmprejmuită-neîmprejmuite

© 2023 blog.ro-en.ro