08 ian.

DOOM 2: întrecut – întruna

! întrecut apare ca substantiv neutru, separat de locuţiunea adverbială pe întrecute

* întreit este adjectiv masculin cu pluralul întreiţi şi femininul întreită-întreite

! a se întrepătrunde primeşte drept de existenţă (vechea normă trimitea la a pătrunde); este reflexiv cu indicativul prezent se întrepătrunde, imperfect se întrepătrundea, perfect simplu se întrepătrunse, conjunctivul prezent să se întrepătrundă, gerunziul întrepătrunzându-se şi participiul întrepătruns

! a se întretăia suferă şi el aceleaşi modificări; are indicativul prezent eu mă întretai, tu te întretai, el se întretaie, noi ne întretăiem, voi vă întretăiaţi, conjunctivul prezent să se întretaie, gerunziul întretăindu-se şi participiul întretăiat

! întruna este adverb sinonim cu mereu; noutatea este despărţirea în silabe, care se face acum pe criteriul fonetic – în-tru-na

© 2023 blog.ro-en.ro