10 nov.

DOOM 2: distribuţional – dixieland

* distribuţional (dis-tri-bu-ţi-o-nal) este un adjectiv care se referă la distribuţie, masculin cu pluralul distribuţionali şi femininul distribuţională-distribuţionale

! ditamai / ditai are două forme acceptate, fiind adjectiv invariabil folosit în registrul familiar

* Divan este un substantiv propriu neutru care înseamnă „sfat domnesc” şi apare ca noutate – pentru că nici nu s-a desfiinţat de mult…

* divizionară (di-vi-zi-o-na-ră) este un substantiv feminin cu genitiv-dativul divizionarei şi pluralul divizionare, care se alătură mai vechiului adjectiv variabil divizionar şi se referă la o diviziune monetară sau la o divizie (cred că l-am auzit folosit în ştirile sportive)

! dixie (di-xie) apare într-un articol diferit de ! dixieland (di-xie-land), deşi ambele substantive neutre înseamnă acelaşi lucru („stil ritmat, bazat pe alămuri, în jazul american”), iar vechea normă trimitea de la unul la celălalt; termenii provin din engleză şi păstrează pronunţia de origine [dixi(lend)]; cel de-al doilea are chiar şi formă de plural – dixielanduri

© 2024 blog.ro-en.ro