18 aug.

DOOM 2: diacritic – diarist(ă)

! diacritic se foloseşte în sintagma semn diacritic, fiind deci adjectiv masculin cu plural de feminine – diacritice (întrucât face acord cu un substantiv neutru). DOOM-ul precizează, de asemenea, şi o altă valoare a termenului: *diacritic este, mai nou, substantiv neutru cu pluralul diacritice; toate formele respectă despărţirea în silabe di-a-cri-.

* diafóră (di-a-fo-ră) apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul diafórei şi pluralul diafóre, fiind o „figură de stil care constă în repetarea unui cuvânt, dar cu o altă semnificaţie”; probabil cel mai cunoscut exemplu este un aforism al lui Blaise Pascal – „Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point.” („Există raţiuni ale inimii, pe care raţiunea nu le cunoaşte.”)

! a diagnostica are, de-acum înainte, două modalităţi corecte pentru despărţirea în silabe – di-ag-nos-ti-ca / di-a-gnos-ti-ca; regula este ascultată de întreaga sa familie lexicală, iar aceasta este singura deosebire faţă de vechea normă, în ceea ce le priveşte pe !diagnostic, !diagnosticare, !diagnostician, !diagnosticiană şi !diagnoză

* diaproiector e nou, substantiv neutru cu pluralul diaproiectoare (di-a pro-), adică „proiector pentru diapozitive”. De fapt, este sinonim cu !diascop, substantiv neutru cu pluralul diascoape, care se desparte acum fie di-as-cop, fie di-a-scop; aceeaşi problemă cu dubla despărţire în silabe o are şi !diascopie, iar familiei i se alătură *diascopic, adjectiv masculin cu pluralul diascopici şi femininul diascopică-diascopice.

* diarist este un substantiv masculin cu pluralul diarişti, termenul referindu-se la o persoană „care îşi notează întâmplările zilnice”. Există şi varianta feminină a substantivului – *diaristă, cu pluralul diariste şi genitiv-dativul diaristei.

29 nov.

Eminescu fara diacritice

Poate aude cineva :))

10 aug.

LexiRo 2010.0

Aplicaţia software LexiRo a fost actualizată, ajungând la versiunea 2010.0. Destinată în principal adaugării mai rapide de diacritice la textele care nu le au, aplicaţia este acum mai precisă. Noua versiune procesează acum de 2,5 ori mai multe reguli de corecţie. Aceasta ar fi însemnat şi o scădere proporţională a vitezei, dar în urma unor optimizări destul de complicate, viteza a fost readusă aproape la acelaşi nivel. Deoarece noile reguli de corecţie se referă, în medie, la situaţii mai rar întâlnite decât regulile existente anterior, câştigul real de precizie este estimat în jur de 25%. Oricum, este un pas înainte.

Aplicaţia este în continuare disponibilă gratuit. Să vă fie de folos!

© 2022 blog.ro-en.ro