16 iun.

DOOM 2: a destructura – pe deşelate

* a destructura apare ca noutate, verb cu indicativul prezent el destructurează; are două variante acceptate pentru despărţirea în silabe – des-truc-tu-ra/de-struc-tu-ra

! destui este un pronume nehotărât care suferă o serie de schimbări; forma de masculin plural este exemplificată în structura destui gândesc aşa, iar despre forma de feminin destule, se precizează că poate avea şi valoare neutră – a îndurat destule; forma de genitiv-dativ e destulora, iar cea de acuzativ e a (la) destui – pentru masculin şi a (la) destule – pentru feminin, adică voturile destulora/a destui şi s-a adresat destulora/la destui

* destul apare cu o valoare nouă în DOOM, adverb cu sensul de „suficient de, aproximativ, relativ”, în structuri de tipul destul de buni (structură invariabilă, desigur)

! a se deşănţa trece în categoria reflexivelor, verb rar folosit, cu indicativul prezent se deşănţează. Familia sa lexicală se îmbogăţeşte cu *deşănţat, care poate avea atât valoare adjectivală, cât şi valoare substantivală, masculin cu pluralul deşănţaţi şi femininul deşănţată/deşănţate.

* pe deşelate este locuţiune adverbială

© 2024 blog.ro-en.ro