24 aug.

„Bonny Dundee” de Walter Scott

To the Lords of Convention ’twas Claver’se who spoke,
‘Ere the King’s crown shall fall there are crowns to be broke;
So let each Cavalier who loves honour and me,
Come follow the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
Spre Lorzi a zis Claver cuvintele-aceste:
„Mai sunt, pân’la Rigă, de spart şi-alte ţeste;
Deci toţi câţi vor cintei şi mie-a-mi sluji,
Urmeze tichia lui Bonnie Dundee.
Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”


Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro