18 aug.

DOOM 2: diacritic – diarist(ă)

! diacritic se foloseşte în sintagma semn diacritic, fiind deci adjectiv masculin cu plural de feminine – diacritice (întrucât face acord cu un substantiv neutru). DOOM-ul precizează, de asemenea, şi o altă valoare a termenului: *diacritic este, mai nou, substantiv neutru cu pluralul diacritice; toate formele respectă despărţirea în silabe di-a-cri-.

* diafóră (di-a-fo-ră) apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul diafórei şi pluralul diafóre, fiind o „figură de stil care constă în repetarea unui cuvânt, dar cu o altă semnificaţie”; probabil cel mai cunoscut exemplu este un aforism al lui Blaise Pascal – „Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point.” („Există raţiuni ale inimii, pe care raţiunea nu le cunoaşte.”)

! a diagnostica are, de-acum înainte, două modalităţi corecte pentru despărţirea în silabe – di-ag-nos-ti-ca / di-a-gnos-ti-ca; regula este ascultată de întreaga sa familie lexicală, iar aceasta este singura deosebire faţă de vechea normă, în ceea ce le priveşte pe !diagnostic, !diagnosticare, !diagnostician, !diagnosticiană şi !diagnoză

* diaproiector e nou, substantiv neutru cu pluralul diaproiectoare (di-a pro-), adică „proiector pentru diapozitive”. De fapt, este sinonim cu !diascop, substantiv neutru cu pluralul diascoape, care se desparte acum fie di-as-cop, fie di-a-scop; aceeaşi problemă cu dubla despărţire în silabe o are şi !diascopie, iar familiei i se alătură *diascopic, adjectiv masculin cu pluralul diascopici şi femininul diascopică-diascopice.

* diarist este un substantiv masculin cu pluralul diarişti, termenul referindu-se la o persoană „care îşi notează întâmplările zilnice”. Există şi varianta feminină a substantivului – *diaristă, cu pluralul diariste şi genitiv-dativul diaristei.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro