28 iul.

DOOM 2: a dezambreia – dezgheţare

* a dezambreia are două variante pentru despărţirea în silabe: de-zam-bre-ia/dez-am-bre-ia (regula se aplică tuturor derivatelor cu dez-, de altfel); verbul are precizate în dicţionar formele pentru indicativul prezent el dezambreiază, noi dezambreiem, imperfectul el dezambreia şi gerunziul dezambreind

* a dezasambla se desparte de-za-sam-bla/dez-a-sam-bla şi are pentru indicativul prezent precizată forma el dezasamblează

* dezertoare apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul dezertoarei şi pluralul dezertoare

* a dezetatiza apare ca verb nou (pentru care am găsit explicaţia „a reduce controlul statului asupra economiei unei ţări sau a funcţionării unei antreprize”); despărţirea în silabe are două variante acceptate – de-ze-ta-ti-za/dez-e-ta-ti-za, iar forma de indicativ prezent 3 sg. este dezetatizează

* dezgheţare completează familia lexicală a verbului a dezgheţa, substantiv feminin cu genitiv-dativul dezgheţării şi pluralul dezgheţări

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro