31 oct.

„That Exploit of Yours” de Ford Madox Ford

I meet with two soldiers sometimes here in Hell
The one, with a tear on the seat of hi red pantaloons
Was stuck by a pitchfork,
Climbing a wall to steal apples.
Aici, în iad, sunt doi soldați pe care
Îi întâlnesc câteodată. Unul,
Cu pantalonii roșii rupți în fund,
A fost împuns cu furca
Pe când urca un zid să fure mere.
The second has a seeming silver helmet,
Having died from a fall from his horse on some tram-lines
In Dortmund.
Cel’lalt, cu-o cască parcă de argint,
S-a stins căzând din șea pe-o șină de tramvai
La Dortmund.
These two
Meeting in the vaulted and vaporous caverns of Hell
Exclaim always in identical tones:
‘I at least have done my duty to Society and the Fatherland!’
It is strange how the cliché` prevails…
For I will bet my hat that you sent me here to Hell
Are saying the selfsame words at this very moment
Concerning that exploit of yours.
Aceștia doi
Când se-ntâlnesc prin hrube-ncețoșate,
Exclamă veșnic, pe același ton:
“Eu datoria mi-am îndeplinit-o, cel puțin,
Față de patrie și de societate!”
Este ciudat cum stăruie clișeul…
Căci, uite, eu pun mâna-n foc că dumneata,
Acel ce m-ai trimis în iad,
Rostești aceleași vorbe chiar în clipa asta
Despre măreața dumitale faptă.
Ford Madox Ford traducere de Leon Levițchi

© 2023 blog.ro-en.ro