29 ian.

„L’envoy de Chaucer a Scogan” de Geoffrey Chaucer

Shattered are the high statutes of heaven, which were
created to endure eternally; for I see that the seven
shining gods can wail and weep and suffer, even as a
mortal creature on earth. Alas! Where can this come
from? I die almost with fear at this aberration. By the
eternal word it was determined of yore that not a drop
of tears should escape down from the fifth circle; but
now Venus so weeps in that her sphere that she will drown us on earth.
Sfărâmate sunt cereştile dreptăţi
Ce s-au durat ca-n veci să dăinuiască,
De văd cum cele şapte zeităţi
Plâng, jeluie şi stau să pătimească
Precum acei din stirpea pământească.
Vai, unde-şi are-asemeni fapt izvor?
E-anapoda, iar eu de groază mor.
Statornicit din veci a fost, se zice,
Ca dintr-a cincea sferă nu cumva
Un strop de lacrimă în jos să pice.
Dar plânge Venus azi în sfera sa
Încât în lacrimi ne va îneca.

Alas! Scogan, this is for your offence, you are cause
of this pestilential deluge. Have you not said,
blaspheming this goddess, through pride or extreme
rashness, such things as are forbidden in love’s law?
That, because your lady looked not upon your pain,
you gave her up therefore at Michaelmas? Alas, Scogan!
Never before, by man or woman, was Scogan blamed for his tongue!
Also in scorn you called Cupid to witness for those rebellious words
you spoke, wherefore he will no longer be your lord.
And, Scogan, though his bow be not broken, he will not
be avenged with his arrows on you, or me, or any
of our figure; of him we shall have neither hurt nor cure.
Vai! Scogan, tu porţi vina pentru-aceasta;
Tu ne-ai adus potopul şi năpasta.
Au nu chiar tu ai spus, hulind pe zei,
Din ifos sau pripeală, cel cuvânt
Ce e oprit de legea dragostei:
Că draga nevăzându-ţi chinul crunt,
De Sfânt Mihai tu ai zvârlit-o-n vânt?
Vai! Scogan, vârstnici şi nici juni vreodată
N-au zis de Scogan că e limbă lată.
Ba l-ai mai luat pe Cupid martur ţie
Când vorbe răzvrătite-ai stat a spune,
Drept care nu mai vrea stăpân să-ţi fie.
Şi arcu-i, chiar de are coarde bune,
El nu vrea cu săgeţi să se răzbune
Pe tine, sau pe mine, şi-alţi de-un soi,
Căci ne-a iertat de grijuri pe-alde noi.
Yet now surely, friend, I fear ill-fortune for you, lest
for your guilt the vengeance of Love go forth upon
all those who are gray and round of figure–who are
people so likely to succeed in love!
Then we shall have no reward for our labor.
Mi-i groază că prin fapta ta, vreun dor
De răzbunare pe Amor l-asmute
Să dea în cei cărunţi şi rotunjori
Ce scriu despre iubeţi, ca să-i ajute,
Doar nerăsplătiţi avea-vom pe-întrecute.
But I well know you will answer and say, ‘Lo, old
Grisel is pleased to rhyme and be merry!’ Nay,
Scogan, say not so, for I pray you hold me excused,
God help me so! Nor, by my faith, think I ever to
wake my muse into rhyme, who sleeps even as my
sword rusts peacefully in my sheath! While I was
young I put her forth in the public. But all shall pass
away that men write in prose or rhyme;
let every man take his turn in his day.
Ci una ştiu, că tu vei spune: „Iacă,
Îi arde lui Moş Nea de viers şi joacă!”
Nu, Scogan, nu, căci uite-mi cer iertare –
Mă jur pe Cer! – în nici un stih vreodată,
Din somn nu vroi să-mi tulbur muza care
Îmi rugineşte-n teacă împăcată.
Ehei, ce-o mai scoteam în lume-altădată!
Dar toate trec ce-n stih sau proză pui,
Şi fiece bărbat la vremea lui…
Envoy Envoy
Scogan, who kneels at the source of the stream of
grace, of all honor and excellence, at the end of this
stream am I, dull as if dead, forgotten in solitary wilderness.
Yet, Scogan, think on Tully’s Friendship, make mention of your friend
there where it may fructify! Farewell!
And look that you never again flout Love!
Tu, Scogan, îngenunchi lângă izvor
De har, de cinste şi de vrednicie,
Iar la coada lui de plictis mor
Uitat în singurateca pustie, –
Dar aminteşte-ţi de prietenie,
Şi-o vorbă-a ta de bine da-va roadă!
Te las! – şi nu mai sta cu-Amor la sfadă.
Geoffrey Chaucer traducere de Dan Duţescu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro