12 iul.

DOOM 2: orbul găinilor/găinii – orfevrier

* orbul găinilor / găinii (denumirea populară a unei boli) este substantiv neutru

! órdie / ordíe (hoardă, oaste turcească sau tătară) are două variante de pronunție și se desparte or-di-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul órdiei/ordíei și pluralul órdii/ordíi

! ordinal este adjectivul substantivului numeral (motiv pentru care, în vechea normă, avea genul neutru); acum este înregistrat ca adjectiv masculin, cu formă de feminin la plural – ordinale

! orfan are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul orfani și femininul orfană-orfane

! orfevrier (or-fe-vri-er) poate fi adjectiv sau substantiv, masculin cu pluralul orfevrieri și femininul orfevrieră-orfevriere (care se referă sau aparține orfevrăriei – „meșteșugul creării obiectelor de artă aplicată, din metale prețioase”)

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: machist – madam: * machist apare ca adjectiv sau substantiv masculin, termen folosit cu referire la machism (hispanism), ...
  • DOOM 2: nomarh – non-a: !nomarh are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-marh/nom-arh; este substantiv masculin cu pluralul ...
  • DOOM 2: Maldive – mallorquin: * Maldive (stat) este substantiv propriu feminin cu formă de plural. Din aceeași familie lexicală, ...
  • DOOM 2: pub – pucist: * pub este un anglicism (care își păstrează pronunția din limba de proveniență – pab), ...
  • DOOM 2: multianual – multifuncţionalitate: * multianual se desparte mul-ti-a-nu-al și este adjectiv masculin cu pluralul multianuali și femininul multianuală-multianuale * ...

© 2024 blog.ro-en.ro