31 oct.

DOOM 2: hidroizolaţie – hidrostatic

* hidroizolaţie (hi-dro-i-zo-la-ţi-e) apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul hidrolaţiei şi pluralul hidroizolaţii(le)

! hidronim (hi-dro-nim) îşi păstrează doar valoarea substantivală, fiind substantiv neutru cu pluralul hidronime („cuvânt care denumeşte o apă”).

! hidroscală primeşte drept de existenţă (fără a mai trimite la scală); se desparte fie hi-dros-ca-lă, fie hi-dro-sca-lă şi este substantiv feminin cu genitiv-dativul hidroscalei, cu pluralul hidroscale

! hidrosferă are acum două variante corecte pentru despărţirea în silabe – hi-dros-fe-ră/hi-dro-sfe-ră; substantivul feminin are genitiv-dativul hidrosferei şi înseamnă „învelişul de apă al globului terestru”

! hidrostatic (hi-dros-ta-tic/hi-dro-sta-tic) nu mai trimite la static; este adjectiv masculin cu pluralul hidrostatici şi femininul hidrostatică-hidrostatice („care se referă la echilibrul fluidelor”)

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro