25 apr.

DOOM 2: geminată – genocid

* geminată este introdus ca substantiv feminin ce funcţionează alături de adjectivul cu aceeaşi formă; are genitiv-dativul geminatei şi pluralul geminate, referindu-se la „consoanele rezultate prin geminaţie, care se pronunţă lung”

* generalist, masculin cu pluralul generalişti, primeşte şi valoare substantivală, ca şi femininul *generalistă, care are genitiv-dativul generalistei şi pluralul generaliste; termenii denumesc „medicii specialişti în medicină generală”

* generativ apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul generativi şi femininul generativă-generative, însemnând „care generează, care dă naştere” şi denumind un tip aparte de gramatică („ce tinde să stabilească regulile de formare a frazelor corecte într-o limbă”). Din aceeaşi familie lexicală, apare *generativism, substantiv neutru ce denumeşte un „curent lingvistic având ca bază teoria generativă”.

* genist, substantiv masculin cu pluralul genişti, înseamnă „militar din trupele de geniu”

! genocid, substantiv neutru, rămâne cu o singură formă de plural – genocide (anterior acceptatul genociduri dispare)

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro