05 iul.

DOOM 2: exînscrie – expandat

* a exînscrie înseamnă „a construi o figură geometrică în afara alteia astfel încât unele puncte ale celei dintâi să fie tangente la a doua”; despărţirea în silabe se face în două moduri (e-xîn-scri-e/ex-în-scri-e), iar dicţionarul prezintă numeroase forme din paradigma acestuia: indicativ prezent eu exînscriu, ei exînscriu, tu exînscrii, noi exînscriem, voi exînscrieţi, conjunctivul prezent el să exînscrie, imperativul exînscrieţi, gerunziul exînscriind (ex-în-scri-ind/e-xîn-scri-ind) şi participiul exînscris

* ex-libris s-a păstrat din latină, având în româneşte valoare de substantiv neutru cu pluralul ex-librisuri – „vinietă aplicată pe o carte, purtând numele unei biblioteci, a bibliofilului sau o deviză”

* exoftalmic (cu două variante corecte de despărţire în silabe e-xof-tal-mic/ex-of-tal-mic) este termenul medical pentru descrierea aspectului „bulbucat” al ochilor, un adjectiv masculin cu pluralul exoftalmici; întrucât acelaşi cuvânt se poate referi şi la persoanele care suferă de această boală, adjectivul are şi forme pentru feminin – exoftalmică-exoftalmice. Numele acestei afecţiuni este !exoftalmie, care are, la rândul său, două variante corecte pentru despărţirea în silabe: e-xof-tal-mi-e/ex-of-tal-mi-e.

! exorbitant îşi modifică şi el silabaţia, acceptând atât respectarea principiului fonetic, cât şi pe a celui morfologic – e-xor-bi-tant/ex-or-bi-tant. În mod asemănător se desparte !exorbitanţă, substantiv mai rar folosit, feminin cu genitiv-dativ exorbitanţei şi pluralul exorbitanţe.

* expandat apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul expandaţi şi femininul expandată-expandate, termen folosit despre unele alimente ori materiale „cu structură spongioasă”

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro