22 sept.

DOOM 2: dinăuntru – dinghi

! dinăuntru primeşte şi valoare adjectivală (partea dinăuntru), pe lângă cea adverbială mai veche (vine dinăuntru). De asemenea, termenul *dinăuntru- are valoare prepoziţională (dinăuntru-i).

! dincoace (sinonim cu „din această parte, de aici”) poate fi utilizat ca adverb (vine dincoace), dar şi ca adjectiv invariabil (partea dincoace); atunci când înseamnă „în această parte”, are doar valoare adverbială (locuieşte dincoace)

* din colo („din acea parte, de acolo”) este o structură alcătuită dintr-o prepoziţie şi un adverb, având atât utilizare adjectivală – partea din colo, cât şi utilizare adverbială – vine din colo; adverbul dincolo („în cealaltă parte, acolo”) nu suferă modificări – locuieşte dincolo

! dindărăt funcţionează ca adjectiv invariabil – partea dindărăt, ori ca adverb – vine dindărăt. Pe de altă parte, este menţionată ca noutate prepoziţia *dindărătu- (dindărătu-i), care se adaugă mai vechii prepoziţii dindărătul (dindărătul lui).

! dínghi nu mai este substantiv neutru, ci substantiv masculin, şi are pluralul dinghi, termenul referindu-se la o ambarcaţiune mică

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro