11 aug.

DOOM 2: a dezinhiba – diac

* a dezinhiba apare ca noutate în DOOM2, verb cu indicativul prezent el dezinhibă, care acceptă două variante corecte pentru despărţirea în silabe – de-zin-hi-ba/dez-in-hi-ba

* a dezlocui a fost o surpriză pentru mine; căutând cu atenţie, l-am găsit într-adevăr specificat în DEX, dar nu mai auzisem niciodată despre el (deşi îi cunoşteam sinonimul a disloca); se foloseşte în fizică, despre corpuri, şi înseamnă „a scoate o parte egală cu volumul său din fluidul în care a fost introdus”; formele precizate sunt indicativul prezent – eu dezlocuiesc, ei dezlocuiesc, imperfectul – el dezlocuia, conjunctivul prezent să dezlocuiască

* a dezocupa înseamnă „a elibera un loc” sau „a se face liber” şi are indicativul prezent el dezocupă; se desparte de-zo-cu-pa/dez-o-cu-pa

! diábolo este un substantiv neutru căruia, pe lângă precizarea referitoare la despărţirea în silabe (dia-) care exista şi anterior în DOOM, i se notează acum şi forma articulată – diaboloul şi cea de plural – diabolouri; termenul se referă la o „jucărie formată dintr-un fel de motoraş subţiat la mijloc, care se aruncă în sus şi se prinde pe o sforicică întinsă între două beţişoare”

* diác este introdus şi cu altă valoare decât cea anterior cunoscută (se păstrează şi substantivul masculin cu sensul de „grămătic, cântăreţ bisericesc” şi pluralul diéci); atunci când însă are înţelesul de „diodă” (element al unui circuit electric), cuvântul este substantiv neutru şi are pluralul diáce

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro