27 oct.

„De Ægypto” de Ezra Pound

I even I, am he who knoweth the roads
Through the sky, and the wind thereof is my body.
Eu, chiar eu, sunt cel ce ştie căile
Prin văzduh, iar vântul mi-i trup.
I have beheld the Lady of Life,
I, even I, who fly with the swallows.
Am privit la Doamna Vieţii,
Eu, chiar eu, ce zbor alături de rândunele.
Green and gray is her raiment,
Trailing along the wind.
Verde şi cenuşiu îi e straiul
Dus de vânt.
I, even I, am he who knoweth the roads
Through the sky, and the wind thereof is my body.
Eu, chiar eu, sunt cel ce ştie căile
Prin văzduh, iar vântul mi-i trup.
Manus animam pinxit,
My pen is in my hand
Manus animam pinxit,
Condeiul meu în mână-l am
To write the acceptable word. . . .
My mouth to chant the pure singing!
Să scriu cuvântul nimerit…
Iar glasu-mi nalţe cuvântul neprihanei!
Who hath the mouth to receive it,
The song of the Lotus of Kumi?
Cine are gură să se-adape,
Din doina Lotusului de la Kumi?
I, even I, am he who knoweth the roads
Through the sky, and the wind thereof is my body.
Eu, chiar eu, sunt cel ce ştie căile
Prin văzduh, iar vântul mi-i trup.
I am flame that riseth in the sun,
I, even I, who fly with the swallows.
Sunt flacără ce se nalţă la soare,
Eu, chiar eu, ce zbor alături de rândunele.
The moon is upon my forehead,
The winds are under my lips.
Luna-mi ninge pe frunte
Zefirul – pe buze.
The moon is a great pearl in the waters of sapphire,
Cool to my fingers the flowing waters.
Luna-i un uriaş mărgăritar pe ape de safir,
Degetelor mele, reci apele curgătoare.
I, even I, am he who knoweth the roads
Through the sky, and the wind thereof is my body.
Eu, chiar eu, sunt cel ce ştie căile
Prin văzduh, iar vântul mi-i trup.
Ezra Pound traducere de Ion Caraion

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro