Rezultate

18 iul.

„Oxford Canal” de James Elroy Flecker

When you have wearied of the valiant spires of this County Town,
Of its wide white streets and glistening museums, and black monastic walls,
Of its red motors and lumbering trains, and self-sufficient people,
I will take you walking with me to a place you have not seen —
Half town and half country—the land of the Canal.
It is dearer to me than the antique town: I love it more than the rounded hills:
Straightest, sublimest of rivers is the long Canal.
I have observed great storms and trembled: I have wept for fear of the dark.
But nothing makes me so afraid as the clear water of this idle canal on a summer’s noon.
Do you see the great telegraph poles down in the water, how every wire is distinct?
If a body fell into the canal it would rest entangled in those wires for ever, between earth and air.
For the water is as deep as the stars are high.
One day I was thinking how if a man fell from that lofty pole
He would rush through the water toward me till his image was scattered by his splash,
When suddenly a train rushed by: the brazen dome of the engine flashed:
the long white carriages roared;
The sun veiled himself for a moment, and the signals loomed in fog;
A savage woman screamed at me from a barge: little children began to cry;
The untidy landscape rose to life: a sawmill started;
A cart rattled down to the wharf, and workmen clanged over the iron footbridge;
A beautiful old man nodded from the first story window of a square red house,
And a pretty girl came out to hang up clothes in a small delightful garden.
O strange motion in the suburb of a county town: slow regular movement of the dance of death!
Men and not phantoms are these that move in light.
Forgotten they live, and forgotten die.
Când ți se va urî de turlele acestui târg,
De albele-i străzi largi, scânteietoarele-i muzee și monasticele ziduri negre,
De-automobile stacojii, tramvaie-mpiedicate și figuri încrezătoare-n sine,
Să mergem într-un loc pe care nu-l cunoști,
Nici sat și nici oraș – Canalul.
Mi-e mult mai drag ca vechiul burg; mai drag ca dealurile dimprejur;
Canalul, cel mai drept și falnic dintre râuri.
Am cunoscut furtuni și-am tremurat; am plâns, înspăimântat, în beznă;
Însă nimic nu mă-nfioară-atât ca apa clară
A liniștitului canal pe timp de vară la amiazi.
Vezi svelții stâlpi de telegraf și sârmele sub apă?
Căzând acolo, trupul ar rămâne spânzurat pe veci
De firele dintre pământ și aer.
Înalte-s stelele, iar apa e adâncă.
M-am întrebat ce-ar face-un om căzut în apă de pe-un stâlp.
Ar înota spre mine, dumicat de unde;
Un tren ar trece val-vârtej; ar fulgera locomotiva;
Vagoane albe, deșirate, ar scrâșni;
O clipă s-ar ascunde soarele, semnalele și-ar da de veste-n ceață;
Pe-un șlep m-ar huidui o disperată; copilașii ar zbiera;
S-ar dezmorți peisajul adormit; un joagăr ar porni;
O haraba ar hurui spre cheu, hamali s-ar clătina pe punți;
Un moș voinic ar da din cap de la fereastra primului etaj
Al unei case cubice și roșii,
Și-o fată ar ieși să-ntindă rufe într-o grădiniță.
Ciudat e freamătul din suburbia
Orașului provincial; ciudat e dansul morții, lin și regulat!
Sunt oameni, nu fantome, cei ce joacă-n reflector.
Trăiesc uitați și în uitare mor.
James Elroy Flecker traducere de Leon Levițchi

04 dec.

a evolua

Verbul a evolua vine de la évoluer (din franceză) și are două sensuri de bază. Înseamnă, în primul rând, „a trece printr-o serie de transformări, prin diferite faze progresive, spre o treaptă superioară”, fiind sinonim cu a se dezvolta, a se transforma, a avansa, a înainta, a progresa. O utilizare specială a acestui sens poate avea în vedere evoluția unei boli – „a-și urma cursul, a se desfășura”, sau a unui sportiv – „a susține un meci, a juca; a se prezenta în fața publicului în cadrul unei competiții”.

Cel de-al doilea sens consemnat în dicționare se referă la „a se deplasa cu mișcări largi (circulare)”, având în vedere, de pildă, mișcarea apelor curgătoare sau a unor stoluri de păsări, ori evoluția unor avioane sau nave. Dintre cele mai comune sinonime ale verbului, ar fi de menționat a merge, a se mișca, a se întâmpla, a se petrece, a decurge, a se întinde. Antonimele sunt a decădea, a involua, a regresa.

Continuare »

13 sept.

Cel puţin 10 termeni notabili adăugaţi în Oxford English Dictionary

Editorii Oxford English Dictionary aşteaptă şi urmăresc ani de zile înainte să ofere noilor termeni o şansă de a fi incluşi în dicţionar. Aşa că atunci când aceşti editori se decid să adauge cuvinte precum „squee” – argou de pe Internet care exprimă încântarea sau bucuria – ştim că nu e nimic „willy-nilly” (sau „shilly-shally”) legat de asta. Termenii au fost cântăriţi, măsuraţi şi desemnaţi a fi un eveniment notabil în istoria limbii engleze, oricât de caraghios ar suna.

Dincolo de „squee” (pe care editorii îl datează cu ocazia unei discuţii online despre personajele Ewoks din 1998), mulţi dintre cei mai interesanţi termeni vorbesc despre influenţa Internetului asupra limbii engleze. Luaţi de exemplu regionalisme ca „‘Merica” şi „fuhgeddaboudit”. Aceşti termeni glumeţi, care imită persoane sau situaţii sunt genul de cuvinte pe care oamenii le-au folosit în mare parte a timpului ca să comunice între ei. Dar acum, mulţumită reţelelor de socializare, îi scriem şi decidem cum îi ortografiem.

Continuare »

30 mart.

„My Heart’s In The Highlands” de Robert Burns

Farewell to the Highlands, farewell to the North,
The birth-place of Valour, the country of Worth;
Wherever I wander, wherever I rove,
The hills of the Highlands for ever I love.
Mi-e inima-n munţi, în largile zări,
În munţi, după cerbi, pe înalte cărări,
După cerbi, după ciute, pe vârfuri de stei,
Mi-e inima-n inima munţilor mei!
Chorus.-My heart’s in the Highlands, my heart is not here,
My heart’s in the Highlands, a-chasing the deer;
Chasing the wild-deer, and following the roe,
My heart’s in the Highlands, wherever I go.
Rămâneţi cu bine, voi munţi scoţieni,
Meleaguri cu vajnici şi vrednici munteni;
Oriunde mă vântur prin lume pribeag,
Pământul acesta mi-i pururea drag!
Farewell to the mountains, high-cover’d with snow,
Farewell to the straths and green vallies below;
Farewell to the forests and wild-hanging woods,
Farewell to the torrents and loud-pouring floods.
Cu bine, culmi albe, culmi neprihănite,
Cu bine, vâlcele şi văi înverzite,
Cu bine, păduri aninate pe stânci,
Cu bine, voi tainice iezere-adânci!
Robert Burns traducere de Dan Duţescu

14 oct.

„To Althea, from Prison” de Richard Lovelace

When Love with unconfinèd wings
Hovers within my Gates,
And my divine Althea brings
To whisper at the Grates;
When I lie tangled in her hair,
And fettered to her eye,
The Gods that wanton in the Air,
Know no such Liberty.
Când, cu largi aripi, dragostea
Ocol dă porţii mele
Purtând pe-Altheea, zeea mea,
Să-mi plângă la zăbrele;
Când ochii şi cosiţa ei
Parcă-n cătuşi m-ar ţine,
Nici zvânturaţii rândunei
Mai slobozi nu-s ca mine.
When flowing Cups run swiftly round
With no allaying Thames,
Our careless heads with Roses bound,
Our hearts with Loyal Flames;
When thirsty grief in Wine we steep,
When Healths and draughts go free,
Fishes that tipple in the Deep
Know no such Liberty.
Cât pe-al Tamisei curs, rotiş
Plutind, pot să se scalde
A noastre frunţi fără de griji,
A noastre inimi calde;
Când, ca să uit de chin, mănânc,
Sorb vin şi-mi este bine,
Nici peştii şoltici din adânc
Mai slobozi nu-s ca mine.
When (like committed linnets) I
With shriller throat shall sing
The sweetness, Mercy, Majesty,
And glories of my King;
When I shall voice aloud how good
He is, how Great should be,
Enlargèd Winds, that curl the Flood,
Know no such Liberty.
Când, ca florintele captiv,
Cânta-voi tare eu
Ce falnic, dulce, milostiv
Şi mare-i craiul meu;
Când nalt striga-voi cât de blând
Şi cât de slavă plin e,
Nici vântul, valuri ondulând,
Mai slobod nu-i ca mine.
Stone Walls do not a Prison make,
Nor Iron bars a Cage;
Minds innocent and quiet take
That for an Hermitage.
If I have freedom in my Love,
And in my soul am free,
Angels alone that soar above,
Enjoy such Liberty.
Nici muri de piatră, nici zăbrea
Nu fac o puşcărie;
Cei fără vini stau calmi în ea
Ca pustincu-n chilie;
De-s liber doamna să-mi ador
Şi gânduri am senine,
Doar îngerii zbucnind în zbor
Mai liberi sunt ca mine.
Richard Lovelace traducere de Tudor Dorin

24 feb.

Dicţionarul Princeton de Budism a câştigat medalia Dartmouth în 2015

Medalia Dartmouth a fost înfiinţată în 1974 şi onorează naşterea unor lucrări de referinţă de o calitate şi semnificaţie remarcabilă, incluzând, fără a se limita la: scriere, compilare, editare sau publicarea cărţilor, inclusiv în format electronic. Premiul se acordă lucrărilor care au fost publicate sau disponibile pentru prima oară în timpul anului calendaristic care precede prezentarea premiului.

Dicţionarul Princeton de Budism, o lucrare de 1,2 milioane de cuvinte, care prezintă 5000 de termeni şi referinţe în 14 limbi în total, nu a putut trece neobservat de către experţii bibliotecari din Reference and User Services Association (RUSA), divizie a ALA care oferă anual un premiu autorilor lucrărilor de referinţă de „o calitate şi o semnificaţie ieşite din comun”.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro