Rezultate

12 dec.

DOOM 2: pita-vacii – a pitula

! pita-vacii este numele unei plante, substantiv feminin cu genitiv-dativul pitei-vacii

! pitchpine este un anglicism (păstrează pronunția pičpaĭn) care denumește un „arbore exotic din familia coniferelor, cu lemnul dur, de culoare galbenă cu vine roșiatice, folosit la confecționarea mobilelor de lux, precum și la construcția unor nave”; este substantiv masculin și se desparte pitch-pine

! pitecantrop este substantiv masculin cu pluralul pitencantropi; are două variante corecte pentru despărțirea în silabe acum: pi-te-can-trop / pi-tec-an-trop

! pítice (cu accept pe prima silabă) este adjectiv feminin plural folosit în structura jocuri pítice („jocuri care aveau loc din patru în patru ani, la Delfi, în Grecia antică, în cinstea zeului Apolo, și care constau din concursuri literare, întreceri atletice și de gimnastică etc.”)

! a pitula este sinonim cu a piti; este un termen popular și păstrează o singură formă – pitulează (anterior se folosea în paralel cu a tupila)

31 dec.

a (se) sfinţi

Verbul a (se) sfinți are o istorie bogată în limbă, poate pentru că vine din slava veche – sventiti. Se folosește, evident, în concepție religioasă creștină și are mai multe accepții: „a trece pe cineva în rândul sfinților” (în mod solemn și cu îndeplinirea unui ritual stabilit), „a efectua un ritual prin care se conferă unor obiecte caracter sacru”, adică „a trage harul divin asupra unor obiecte prin rostire de rugăciuni”, dar și „a hirotonisi un preot”.

Înseamnă, de asemenea, și „a trata cu dragoste și admirație exagerată”. Termenul are o utilizare reflexivă regională, care apare în Muntenia, mai ales în construcții negative, explicată prin „a-și impune voința, a-și face gusturile, voile, mendrele”, adică „a face ce vrea”. Sensul religios pierdut se folosește în expresii de tipul „omul cinstește locul” care arată că rezultatele în muncă depind de calitățile omului și nu de locul în care acesta se găsește.

Continuare »

03 aug.

DOOM 2: nemaiauzit – nemotivat

! nemaiauzit este, ca și până acum, adjectiv masculin cu pluralul nemaiauziți și femininul nemaiauzită-nemaiauzite; ceea ce se schimbă este modul de despărțire în silabe – ne-ma-ia-u-zit/ne-mai-a-u-zit

! nemâncate nu mai are forma substantivală de feminin, ci este menționat doar pentru folosirea în structuri de tipul pe nemâncate (locuțiune adjectivală sau adverbială)

! nemeice (ne-me-i-ce) apare exclusiv cu valoare adjectivală, utilizat în structura jocuri nemeice, dar genul indicat de DOOM2 este feminin, la plural („sărbătoare la greci, care avea loc din doi în doi ani în cinstea lui Zeus”)

! nemiluita nu mai are valoare substantivală, ci se folosește exclusiv în structura cu nemiluita (locuțiune adverbială)

* nemotivat este adjectiv, masculin cu pluralul nemotivați și femininul nemotivată-nemotivate

26 aug.

„To My Inconstant Mistress” de Thomas Carew

When thou, poor excommunicate
From all the joys of love, shalt see
The full reward and glorious fate
Which my strong faith shall purchase me,
Then curse thine own inconstancy.
Când, biată anatemizată
De zeul Amor, vei vedea
Ce nalt destin şi ce răsplată
Primi-voi pentru cinstea mea,
Capriciile-ţi vei blestema!
A fairer hand than thine shall cure
That heart which thy false oaths did wound;
And to my soul a soul more pure
Than thine shall by Love’s hand be bound,
And both with equal glory crowned.
Un suflet ce-ai rănit, sperjură,
Mai dalbe mâini au să-l aline;
Cu-o altă inimă, mai pură,
Pe-a mea iubire va s-o-mbine,
Sub nimburi, ambele, senine.
Then shalt thou weep, entreat, complain
To Love, as I did once to thee;
When all thy tears shall be as vain
As mine were then, for thou shalt be
Damned for thy false apostasy.
Atunci, jelind, cerşi-vei iar
Iubirii – cum, cândva, eu ţie;
Ci fi-vor lacrămi în zadar
Ca şi-ale mele-altcând… Să-ţi fie
Osândă pentru-apostazie.
Thomas Carew traducere de Tudor Dorin

29 iul.

„The Dream” de John Donne

Dear love, for nothing less than thee
Would I have broke this happy dream;
It was a theme
For reason, much too strong for fantasy,
Therefore thou wak’d’st me wisely; yet
My dream thou brok’st not, but continued’st it.
Thou art so true that thoughts of thee suffice
To make dreams truths, and fables histories;
Enter these arms, for since thou thought’st it best,
Not to dream all my dream, let’s act the rest.
Pentru nimic ce nu-i asemeni ţie
N-aş fi scurtat ăst vis ferice,
Subiect propice
Spre-a cugeta – nu pentru fantezie
Nu-i rău că m-aţi trezit, căci iar
Visez: nu mi-ai frânt visul dar
Gândind la tine, gândurile mi-s
În stare-a face-aieve orice vis;
În braţe vino-mi, căci făcând tu gestul
De-a-mi reteza din vis, juca-vom restul.
As lightning, or a taper’s light,
Thine eyes, and not thy noise wak’d me;
Yet I thought thee
(For thou lovest truth) an angel, at first sight;
But when I saw thou sawest my heart,
And knew’st my thoughts, beyond an angel’s art,
When thou knew’st what I dreamt, when thou knew’st when
Excess of joy would wake me, and cam’st then,
I must confess, it could not choose but be
Profane, to think thee any thing but thee.
Precum sclipiri de facle, ochii tăi
M-au deşteptat (nu mersul tău tăcut)
Şi mi-ai părut
Că eşti un înger candid mai întâi –
Dar când văzui că ştii ceti în inimi
Şi-n gânduri mai dibaci ca heruvimii,
Precum şi-n vis, şi te-arătat-ai mie
Cel plin de-atât prisos de bucurie.
Păgân m-aş crede – jur! – şi de ruşine
De-mi năzărea că-i alta decât tine.
Coming and staying show’d thee, thee,
But rising makes me doubt, that now
Thou art not thou.
That love is weak where fear’s as strong as he;
‘Tis not all spirit, pure and brave,
If mixture it of fear, shame, honour have;
Perchance as torches, which must ready be,
Men light and put out, so thou deal’st with me;
Thou cam’st to kindle, goest to come; then I
Will dream that hope again, but else would die.
Venind şi stând, vădeşti că tu tu eşti,
Dar, treaz acum, aş bănui că nu.
Tu nu eşti tu,
Căci slab e-amorul când fricos iubeşti.
Nu-i brav şi pur acel ce vrea să-mbine
În cuget Cinste, Teamă şi Ruşine.
Fiinţa mea vrei, poate, să-ţi rămână
Ca un opaiţ doar, la îndemână?
Vii să m-aprinzi, pleci spre-a veni – iar eu,
Spre-a nu muri, visez ce sper mereu.
John Donne traducere de Tudor Dorin

22 apr.

„Eulogy to Shakespeare” de Ben Jonson

To the memory of my beloved, MR. WILLIAM SHAKESPEARE: AND what he hath left us. Întru memoria preadragului meu AUTOR Mr. WILLIAM SHAKESPEARE şi tot ce ne-a lăsat el nouă
To draw no envy (Shakespeare) on thy name,
Am I thus ample to thy Booke, and Fame;
While I confesse thy writings to be such,
As neither Man, nor Muse, can praise too much.
‘Tis true, and all men’s suffrage. But these wayes
Were not the paths I meant unto thy praise;
For seeliest Ignorance on these may light,
Which, when it sounds at best, but eccho’s right;
Or blinde Affection, which doth ne’re advance
The truth, but gropes, and urgeth all by chance;
Or crafty Malice, might pretend this praise,
And thine to ruine, where it seem’d to raise.
These are, as some infamous Baud, or Whore,
Should praise a Matron. What could hurt her more?
But thou art proofe against them, and indeed
Above th’ ill fortune of them, or the need.
Ca să te mântui, Shakespeare, de pizmaş,
Eu cărţii, faimei tale li-s chezaş.
Zic, deci, că nu pot muzele, nici omul
Să-ţi laude, pe cât se cade, tomul.
E drept, şi toţi te preţuie. Dar vreau,
Ca să te laud, alt făgaş să iau.
Căci ignoranţa bate calea veche
Sunând – ecou, şi-atâta – în ureche,
Ori oarba prefăcătorie care
Minţind slăveşte totul la-ntâmplare.
Sau poate fi maliţia şireată,
Slăvind făţarnic, când se surpe cată.
E ca şi când o târfă-ar vrea să dea
Preţ unei doamne… Hulă nu-i mai grea,
Ci tu scutit de ele eşti şi peste
Nevoile şi pacostele-aceste.


Continuare »

© 2023 blog.ro-en.ro